Naturzoner - Stubbe Sø øst

Naturstyrelsen – Kronjylland har udlagt eller udpeget såkaldte naturzoner i fler skove. Naturzonerne er udpeget af hensyn til naturværdierne på arealet, eller af hensyn til det vildt som er i området. Naturværdierne kan være sårbare og sjældne arter eller naturtyper, der ikke tåler vedvarende forstyrelser eller slid som f. eks. ved større arrangementer.

Når man planlægger orienteringsløb eller lignende i skovene, skal man derfor tilrettelægge arragementet således at deltagerne ikke skal gennem naturzonerne

Det røde omrids er grænsen for Naturstyrelsen – Kronjyllands areal og det sort skravedrede areal er naturzone. Når du tilrettelægger jeres arrangement, så skal du sikre dig at arrangementet ikke berører naturzonen.

Ansøg om aktiviteter på Naturstyrelsen – Kronjyllands arealer. (Husk at vælge hvilken skov arrangementet skal foregå i.)