Naturzoner Stanghede

Naturstyrelsen – Kronjylland har udlagt eller udpeget såkaldte naturzoner i flere skove. Naturzonerne er udpeget af hensyn til naturværdierne på arealet, eller af hensyn til det vildt som er i området. Naturværdierne kan være sårbare og sjældne arter eller naturtyper, der ikke tåler vedvarende forstyrrelser eller slid som f.eks. ved større arrangementer.
Når man planlægger orienteringsløb eller lignende i skovene, skal man derfor tilrettelægge arrangementet således, at deltagerne ikke skal gennem naturzonerne.

Det røde omrids er grænsen for Naturstyrelsens arealer og de sort skraverede arealer er naturzonerne. Når du tilrettelægger jeres arrangement, så skal du sikre dig at arrangementet ikke berører naturzonerne.