Pas på ilden i naturen

Når naturen er tør, øger det risikoen for naturbrande.

Hvis kommuner indfører forbud mod brug af åben ild, afbrænding og lignende, gælder det også på Naturstyrelsens arealer, herunder på bål- og grillpladserne. Beredskabsstyrelsen samler en oversigt over hvilke kommuner, der har indført afbrændingsforbud.

Naturstyrelsens naturområder er åbne hele døgnet rundt, og det er kun i yderste nødstilfælde, at Naturstyrelsen lukker for områder på grund af brandfare.

Læs mere på Beredskabsstyrelsens hjemmeside

  • Tobaksrygning er ikke tilladt i tiden 1. marts – 31. oktober på lyngklædte arealer, bevoksede klitarealer, på græsbevokset skovbund, i nåletræsplantager, i unge løvtræs- og nåletræskulturer. Smid heller ikke cigaretskod og lignende i naturen.
  • Hvis det brænder, så ring 112 – brug evt. 112-appen.