Hvordan etableres en naturlegeplads?

Råd og vejledningerne i forbindelse med opførelse af naturlegepladser:


Danmarks største naturlegeplads
Danmarks største naturlegeplads ligger på Gåsebjergsand i Svanninge Bakker. Naturlegepladsen er lavet i en gammel grusgrav, og er placeret i de "lommer", som arealet er inddelt i:

  • Den største legeplads for de 7 - 12 årige har ca. 25 legeredskaber , der er placeret langs kanten, så man kan lege "Jorden er giftig" hele vejen rundt.
  • Troldeland for de 3 - 6 årige har ca. 10 legeredskaber
  • Et område hvor man kan bygge huler
  • Et græsareal med bålsteder
  • Et regnvejrsly , hvor man kan sidde i tørvejr og "overvåge" legepladsen
  • Lejrplads for f.eks. skoleklasser og spejdere

Legepladsen er etableret efter opfordring fra Naturturisme I/S. Anlægsbudgettet  er på ca. ½ million kr. Halvdelen af midlerne kommer fra Naturturisme I/S, en fjerdedel af pengene kommer fra Tips- og Lottomidlerne, der administreres af Friluftsrådet, og den sidste fjerdedel er finansieret af Naturstyrelsen, som også har stået for udførelsen.

Arbejdet er udført af medarbejdere ved Naturstyrelsen/Fyn + lidt entreprenørbistand. Naturlegepladsen er blevet gennemgået af Faaborg Kommunes legepladsinspektør, og den lever op til de krav der er til offentlige legepladser. Opsyn med pladsen gennemføres efter en tjekliste.