Aktiviteter og legeredskaber

Ideer til naturlegepladsen

  • En eller to udposter giver mulighed for flere typer natur
  • Særkende frister til at komme igen
  • Legeredskaber åbne for mange muligheder
  • Forskellige områder forstærker hinanden

Kombinationer af aktiviteter og legeredskaber - Skema

Det kan være en god idé at give naturlegepladsen udposter – et stort træ der er godt at kravle i eller en bæk der er god at opstemme. Dels for at inddrage et større areal og dels fordi alt ikke findes på ét sted. På udposterne kan også være overraskende mærkelige "kunst-stykker", som kan lokke familien eller en gruppe børn længere ind i skoven. Børnene får også mulighed for at være "på egen hånd".

Naturlegepladsen anlægges, således at stedets særlige natur bliver udnyttet. Så bliver gæsten heller ikke skuffet over at finde de samme ting på alle naturlegepladser.

Legeredskaber skal helst være åbne for mange muligheder. Børn vil gerne ændre på legepladsen. Løst materiale som pinde, kogler og sten kan det være nødvendigt at flytte ekstra af ind på naturlegepladsen.

Forskellige områder forstærker hinanden. Det er mere spændende hvis legepladsen ligger både i mørk granskov, i åben løvskov, på eng, med gamle træer og med unge træer. Så varieret som muligt.

Børns leg, oplevelser og viden om naturen
Hvordan kan vi indrette naturlegepladser, så børn får gode naturoplevelser og samtidig en øget forståelse af sammenhænge i naturen? Hvordan kan vi understøtte, at børn forbliver nysgerrige og videbegærlige?

Omgivelserne har stor betydning for børns leg. De rette omgivelser kan stimulere børnene til i deres leg at undersøge, eksperimentere, konstruere og lignende. Derved kan børnene blive hjulpet både til at få en større naturforståelse og til at øge deres muligheder for selv at søge viden om naturen.

Forskellige typer af mønstre i børns leg er undersøgt af Lars D. Østergård, Danmarks Pædagogiske Universitet. Se hans foredrag (NB: 10,5 MB) og to filmklip (Hulebygning (NB: 20 MB, AVI) , Brobygning (NB: 37 MB, AVI) ).