Dyr

Skovens store dyr bliver nemt skræmt væk omkring en naturlegeplads, men smådyr kan lokkes til. Fugle kan ses på lidt længere afstand f.eks. kan en af naturlegepladsens udposter være en masse fuglekasser eller et skjul hvorfra fugle kan ses – gerne med en fast monteret kikkert.
Dyr der kan lokkes til:

  • Insekter, orme, snegle – døde træstammer og en kompostbunke af skovens blade og smågrene rummer en mangfoldighed af liv
  • Sommerfugle – forholdene tilpasset de krav som sommerfugle på stedet foretrækker
  • Fugle – redekasser, fuglekasser og foderbrætter
  • Orme, snegle og insekter - kompostbunke bestående af skovens blad og smågrene trækker mange til

Hvad kan man opnå?

  • Blive overrasket – uforudsigligheden omkring dyr er spændende
  • Gøre "farlige ting" – at røre ved kryb kan være udfordrende
  • Undersøge/eksperimentere – dyr reagerer og giver muligheder for at undersøge hypoteser
  • Flere børn vil ofte supplere med ideer til hvordan et eksperiment kan lykkes.
  • Sanserne – alle sanser eventuelt undtagen smagssansen er i brug for at undersøge dyr