Fældede store træer og stammer

Giver god fornemmelse af materialet træ – strukturen i træet, forskellige former for bark og formen på et levende træ. Appellerer til børns fantasi og bevægelseslyst. Stammer kan saves til en hønsestige, så det bliver lettere for børnene at kravle op af stammen. Grenene fungerer som udkigsposter.

  • Kravle – træer med stor omkreds, mange træer tæt på hinanden
  • Balancere – lang strækning fra stammen ud på store grene, udfordrende hvis træet gynger
  • Lege jorden er giftig – flere træer tæt på hinanden eller tæt på andre elementer som f.eks. store sten
  • Gøre "farlige" ting – højt over jorden, nogle grene gynger mere end andre – overraskende
  • Følesansen – hænderne bruges til at holde balancen når der kravles, forskellige slags bark føles forskelligt

Sikkerhed
Træarter til brug over jorden
Behandling af træ
Sikker beskæring af grene
Fri faldhøjde
Faldunderlag