Huler

Der er permanente huler som du kan indrette til børnene og så midlertidige huler som børnene selv kan lave. Delvist færdige huler virker inspirerende på børnene.
Materialer til en hule

 • høje vækster som f.eks. gederams, højt græs, ørnebregne eller opvækst af nye træer, hvor børnene kan kravle ind og forsvinde
 • buskads - helst uden torne
 • en bunke grankviste, grantoppe, grene, rafter eller et krat, hvor det er tilladt selv at skære nogle pinde
 • kronen på et væltet træ
 • et hult træ


Fuglsø

Permanente huler

 • pilehytte af groende pilekviste der bindes sammen i toppen. Flere huler kan forbindes med piletunneller.
 • grenhytte hvor grene bindes sammen og store blade bindes eller flettes på skelettet
 • grubehus fra vikingetiden, der graves ned i jorden med en teltformet overbygning af rafter. Herpå lægges en presenning og derpå græstørv.
 • Trætophule, evt. en platform som børnene kan bygge videre på med rebstige der slutter 60 cm over jorden således at de mindste børn ikke kan komme op (sikkerhedsproblem med højder og faldunderlag)


Åbenrå

 • tipi – enten bygget af rafter eller af teltdug
 • jordhule
 • Bygge – mange forskellige materialer kan bruges, der kan altid bygges mere på og bygning af en hule kræver samarbejde
 • Forandre – ting kan flyttes ind og ud af hulen
 • Blive væk – børn kommer uden for synsvidde, de kan have hemmeligheder
 • Blive overrasket – uforudsigelig hvad der sker inden og udenfor hulen
 • Mørke – kontrast til omgivelserne udenfor
 • Lege "far, mor og børn" eller andre rollelege – muligt at opbygge sit eget univers som ingen ser
 • Lugte og lyde kommer hurtig til at være anderledes i en hule ikke mindst hvis det er en jordhule.

Sikkerhed
Træarter til brug over jorden
Træarter til konstruktioner i forbindelse med jord
Jord, ler og græs i konstruktioner
Fri faldhøjde
Faldunderlag
Tilgængelighed
Ingen farlige stoffer i materialet