Pilletræer

En rådden træstamme der ligger på jorden stilles der ingen sikkerhedskrav til. Livet under barken og i træet giver mulighed for udforskning – en lup i en kæde giver endnu flere muligheder for at undersøge småkravl. Stammen er også god at kravle eller balancere på.

  • Gøre "farlige ting" – der kan gemme sig uforudsigelige ting under barken eller i træet
  • Undersøge/eksperimentere – træet kan slås, sparkes, pilles fra hinanden og der er mange forskellige måder træet reagerer på afhængig af råd og svamp. Dyre- og svampelivet er forskellig for diverse træarter og afhængig af hvor længe træet har ligget. Et "pilletræs-værksted" kunne bestå af flere træsorter i forskellige nedbrydningsfaser .
  • Sanseoplevelser – træstammerne lugter og føles meget forskellige samtidig med at de ændrer udseende som forrådnelsen finder sted