Rafter og pinde

Pinde i alle varianter er materiale børn selv kan flytte rundt på og bruge til mange typer lege som de selv konstruerer. En naturlegeplads bliver hurtigt støvsuget for pinde, hvorfor det vil være fint at tilføje pladsen en bunke en gang imellem – forskellige træarter og forskellige størrelser.


Randbøl - Hule af rafter

  • Bygge – huler af rafter på et par meter, granris, trætoppe
  • Forandre – krat som en udpost til naturlegepladsen hvor det er muligt og tilladt at skære pinde til flitsbuer, snobrødspinde el.l. – pil, hassel eller andet.
  • Undersøge/eksperimentere – forskellige træarter samt forskellige tykkelser og længder afprøve pindens styrke, rækkevidde; afpille barken, skære den til, børnene kan supplere hinanden ved at arbejde med forskellige pinde
  • Følesansen kommer i brug når man skal tage om en fyrregren til forskel fra en hyldegren
  • Høresansen kan stimuleres ved ophængte klangstave og vindharper kan give sjove lyde. Sjovest hvis børnene selv kan spille og/eller ændre på "musikinstrumenterne".

Pilestiklinger er gode hvis du har brug for hurtigt at få lavet læ eller rum på et åbent terræn

  • Stiklinger af vand- eller båndpil plantet som en labyrint kan hurtig blive sjov at lege i.
  • Bygge rum af pilestiklinger til ophold eller til en kompostbeholder.