Rør

- til at rutsje i
En rutsjebane bør placeres sådan at den har front mod de voksnes tilholdssted – bord og bænke på et højt punkt med overblik. På en naturlegeplads er det en god ide at rutsjebanen er en del af terrænet – altså gravet ned i en bakke/skrænt, eller en bakke konstrueret til rutsjebanen.


Randbøl - Tunnelrutsjebane

  • Rør til at rutsje i er en "farlig ting" som børn kan være fælles om at afprøve

Sikkerhed
Tunnel-rutsjebane
Tilgængelighed
Jord, ler og græs i konstruktioner
Ingen farlige stoffer i materialet
Faldunderlag

- til at kravle i

  • Rør til at kravle i kan danne "farlige" rum som er udfordrende mentalt og fysisk
  • Børnene kan "blive væk" fordi ikke alt kan ses hele tiden og derved er der også en chance for overraskelser f.eks. hvis flere børn leger gemme sammen.
  • Mørket i et rør danner kontrast til dagslyset udenfor og måske derfor virke "farligt"

Sikkerhed
Tunneller/rør