Vand

Fantastisk at bygge i og med. Der skal desværre meget lidt vand til før der er drukne-risiko for børn under 3 år, men for børn i alle aldre er der en masser af plusser ved leg med vand. Det optimale er at der findes et vandhul eller en bæk i nærheden af legepladsen, således at børn går derhen med en forælder eller en pædagog.

Et alternativ er at opsamle regnvand hvis der er et skur i nærheden. Vandet bør ledes hen i en lavning, så kan børnene have fornøjelse af vandet, når det regner.

Grøfter og render hvor børn kan forestille sig vand er også inspirerende for legen.

Vandløb eller vandhul:

  • balancere – trædesten, "broer" som det kræver balance at holde sig på for ikke at falde i vandet
  • Gøre "farlige" ting – da det altid er et gys at falde i vandet bliver aktiviteterne i og omkring vand ekstra spændende
  • Bygge – dæmninger, opstemninger eller andre forhindringer der ændrer vandets løb er en udfordring og sjov leg
  • Forandre – det er meget nemt at forandre vand da det hurtigt flytter sig hen hvor der er mindst modstand og vand forandre hurtigt sine omgivelser; legen giver en forståelse af vands virkning
  • Blive overrasket – vandets kræfter er ofte større end forventet
  • Undersøge/eksperimentere – masser af dyre- og planteliv i vandet som kan fanges og undersøges nærmere.
  • Undersøge, glide og skøjte på isen om vinteren
  • Samarbejde – større byggeprojekter er det oplagt at være flere børn om, at udforske dyrelivet vil også kræve flere gode ideer og måske fælles indsats for at sikre en fangst
  • Høre-, se-, føle-, smagssansen – da vand er evigt foranderlig påvirker det sanserne hele tiden

Sikkerhed
Vand