Ansvar og erstatning

Ansvar for naturlegepladser

Ansvaret for naturlegepladsen har den, der lader en naturlegeplads etablere på sin ejendom eller en ejendom vedkommende har ansvaret for. Tillader man andre at etablere en naturlegeplads på sin ejendom skal man derfor sikre sig skriftligt, at disse påtager sig det fulde ansvar for naturlegepladsen, herunder evt. erstatning. Ellers vil ejeren selv blive erstatningsansvarlig, hvis der skal ydes erstatning.

Erstatning ved uheld på naturlegepladser

Naturlegepladser skal så vidt muligt være så sikre at bruge, at spørgsmålet om ansvar undgås. Men hvis uheldet er ude kan spørgsmålet om evt. erstatning opstå.

Tre betingelser skal være opfyldt for at en tilskadekommen kan tilkomme erstatning:

  1. ansvarsgrundlag skal være tilstede
  2. årsagssammenhæng mellem skaden og brugen af naturlegepladsen
  3. et økonomisk tab

Ad 1. Den der opstiller en naturlegeplads har ansvar for skader, hvis man har forholdt sig forsætligt eller uagtsomt ved udformningen eller vedligeholdelsen eller "Hvorledes ville den gode familiefar opføre sig, når han opstiller en naturlegeplads". Hvis der er opstået en fejl ved redskabet, er udgangspunktet, at der er erstatningsansvar, selvom om der ikke er fundet fejlen ved et eftersyn.

Ad 2. Der skal være en årsagssammenhæng mellem skaden og den konkrete udformning af naturlegepladsen/dens enkelte elementer.

Ad 3. Kun skader der medfører økonomisk tab kan godtgøres.