Checkliste til renovering

 • Indpasset i landskabet
 • Bruger naturen
  - materialer
  - terræn
  - årstiderne
  - udenfor "civilisationen"
 • Stor rummelighed
 • Mulighed for at undersøge, udforske, bygge
 • Appellerer til sanserne
 • Mulighed for fælles leg
 • Motorisk udfordrende og appellerende
 • Sikkerhed
  - hovedklemfælder
  - anoraksnore-fælder
  - faldhøjde
  - faldunderlag
  - bevæglige dele
 • Passende antal legeredskaber
  - overflødige eller ubrugelige legeredskaber
  - for lidt så gæster føler sig snydt
 • Faciliteterne
  - vedligeholdt
  - tilpasset behovet på stedet
 • Muligheder for handicappede til at bruge pladsen/redskaberne