Museumsloven

- naturlegepladser og fortidsminder

Der må ikke etableres naturlegepladser på beskyttede fortidsminder.

Beskyttede fortidsminder kan være synlige såvel som ikke synlige fortidsminder, men disse er så tinglyst på ejendommen ( Museumslovens § 29 e).

Hvis der skal graves i forbindelse med anlæg af en naturlegeplads, kan man støde på (ukendte) fortidsminder. Disse arkæologiske anlæg eller kulturlag skal undersøge arkæologisk, hvis de ødelægges i forbindelse med et anlægsarbejde (§ 27).

Det lokale museum med arkæologisk ansvarsområde kan oplyse, om man kan forvente at støde på fortidsminder på et givet areal.

Dispensation skal i givet fald søges hos myndigheden.