Skovloven

- ved etablering af en naturlegeplads

Der kræves ikke tilladelse fra skovloven, hvis anlægget er af beskedent omfang og i en udformning med hensyn til størrelse, materialer og farver, som falder naturligt ind i omgivelserne og som tilgodeser den almindelige skovgæst.

Det kan f.eks. gælde:

 • p-pladser
 • klatretræer
 • bålpladser
 • primitive lejrpladser
 • shelters

Mængden af aktiviteter indenfor et begrænset område kan gøre, at "den næste" vil kræve tilladelse, uanset om den forrige ikke gjorde.

Det er ikke selve naturlegepladsen der kræver tilladelse, men de faciliteter der stilles op – det afgørende er hvor stort/dominerende de eventuelle anlæg er i forhold til skovens størrelse, naturindhold, bynærhed mm. Se i skovlovens § 11 om hvad der er nødvendigt for den gode og flersidige skovdrift.

Bynær skov

I bynære, offentligt ejede skove kan bl.a. følgende etableres uden tilladelse – hvis det er små beskedne anlæg til brug for den almindelige skovgæst og holdt i naturfarver og -materialer:

 • større p-pladser
 • cykelstier uden lysanlæg
 • badebroer
 • legepladser
 • tårne
 • skulpturer og anden kunst.

Man må etablere flere faciliteter i bynære og især offentligt ejede skove – uden at det kræver tilladelse. En bynær skov forstås som en skov, der ligger så tæt på en by, at den rent faktisk bruges som udflugtsmål eller kan forventes at blive brugt, hvis skoven indrettes for publikum med f.eks. p-plads og stier.

Bynærhed skal vurderes konkret, idet befolkningen i større byer accepterer en længere afstand til udflugtsmål end i små byer. Generelt accepteres der et større antal anlæg uden dispensation i offentlige skove end i private skove.

Tilladelse

Ansøgninger om dispensation fra skovloven skal rettes til Miljøstyrelsen.

Klage

Hvis man mener, at en konkret aktivitet etableret uden tilladelse burde have givet anledning til en afgørelse efter skovloven kan man klage til Naturklagenævnet ( http://www.nmkn.dk/ ). Hvem der er klageberettiget kan ses i skovlovens § 62.