Litteratur og links

Links

Dansk Handicap Forbunds hjemmeside om tilgængelighed til naturen for handicappede.
Forsikringsoplysningen

Friluftsrådet
Download rapport som findes under "Bestillingsformular" Naturlegepladser - Et idéhæfte om naturlegepladser

Legepladssikkerhed

Skoven i skolen
Skoletjeneste for skoven.

Skovskolen
Kurser for skovarbejdere i naturlegepladser

Teknologisk Institut Århus
Prøvning af legeredskaber og faldunderlag samt inspektion af legepladser.

Træ er miljø


Litteratur

Grahn, Patrik: Børns udeleg – betingelser og betydning . Forlaget Børn & Unge, 2000.

Friluftsrådet: Naturlegepladser - Et idéhæfte om naturlegepladser , Frie Børnehavers Forlag, 1998. (Udsolgt, findes som web-version – se under links.)

Olsen, Gert: Legepladssikkerhed . Forlaget Gert Olsen, 2001.

Rasmussen, Gert Hougaard: Huler hele året . Forlaget Klematis, 1997.