Produktion og valg af materialer

Miljøministeriet har udarbejdet en vejledning om offentligt indkøb af lovligt og bæredygtigt træ som hjælp til, at indkøbere og byggeansvarlige kan anskaffe sig lovligt og bæredygtigt produceret træ - massivt træ, plader, papir eller andre produkter, der indeholder træfibre. Vejledningen skitserer, hvordan du som indkøber eller byggeansvarlig kan stille krav til dine leverandører og beskriver standarder for lovligt og bæredygtigt træ, udbudsregler, dokumentation med certificeringsordninger mv.

Naturstyrelsen følger vejledningen i forbindelse med sin arealdrift.