Behandling af træ til legeredskaber

  • Robinie, thuja og cypres skal afbarkes og lagres inden anvendelse på grund af disse arters naturlige indhold af giftige stoffer, som kan give eksem og allergi. Det er en god ide at afbarke alle nåletræer, så holder de længere.
  • Ingen løs bark på træet.
  • Træets overflade skal være fast.
  • Træer der er faldet i en storm må ikke bruges, da de kan have indre skader.
  • Afpudses for revner . Når redskabet produceres må der ikke være spalter i en højde over 60 cm der kan fange anoraksnore eller lignende. "Da naturlegeredskaber er meget påvirkelige af vejr- og vindforhold og kan danne revner (f.eks. vindridser) fra dag til dag, gælder kravet kun i 4.5.3.i forbindelse med produktionen af redskabet." (p 33)