Faldunderlag

Nedenunder legeredskaber med en fri faldhøjde over 60 cm skal der være et underlag, der afbøder stød på hele det areal hvor et barn kan falde.

  • Størrelsen på faldunderlaget afhænger af faldhøjden: Hvis faldhøjden er mellem 0,6 m og 1,5 m så skal der være faldunderlag mindst 1,5 m rundt om legeredskabet. Hvis faldhøjden er større end 1,5 m skal arealet med faldunderlag være mindst 2/3 af højden + 0,5 m, rundt om legeredskabet.
  • Faldunderlaget skal være fri for skarpe, kantede dele.
  • Muld og tørv fungerer som støddæmpende underlag for faldhøjder indtil 1 meter, hvis mulden ikke er hård og græsset har et veludviklet rodnet.
  • Hvor løst materiale forskyder sig ved brug, skal der være 20 cm ekstra materiale f.eks. under en rutsjebane.
  • Bark, flis, sand og grus er der en vejledende forslag om en dybde på 30 cm når faldhøjden er op til 3 meter. Dybden er vejledende da den støddæmpende virkning er afhængig af materialets sammensætning.
  • Støddæmpende materialer skal afprøves efter Dansk Standard. Afprøvning kan købes hos Teknologisk Institut Århus
    Tlf 72201000. Faldunderlaget kan prøves på stedet.
  • Undgå at placere legeredskaber hvor der er tilgængelige rødder , ellers kan det være nødvendigt at hæve terrænet, således at faldunderlag kan udlægges.
  • Leverandøren af faldunderlaget skal oplyse om korrekt installation, vedligeholdelse og inspektionsprocedurer.

Naturstyrelsen anbefaler et faldunderlag af bark eller flis på styrelsens naturlegepladser. Det er skovens eget materiale og falder fint ind i landskabsbilledet.

I sandede områder er et faldunderlag af sand jo også ganske naturligt. Er der mistanke om at sandet ikke er støddæmpende nok kan det testes – en test kan købes af Teknologisk Institut, Århus. Eller man kan købe faldunderlag der er testet.