Fri faldhøjde

Den frie faldhøjde er den lodrette afstand mellem det punkt hvorfra barnets falder til den flade, der vil standse barnets fald.

  • Den frie faldhøjde må ikke overstige 3 meter.
  • Mellem to grene må faldhøjden højst være 1 meter.
  • Højder over 60 cm skal have et støddæmpende underlag , men for faldhøjder op til 1 m er muld, tørv eller græs et udmærket underlag.

Højder over 1 m bør have testet faldunderlag.