Produktion

  • I produkterne må der ikke være farlige stoffer , der er omfattet af Miljøstyrelsens liste over farlige stoffer.
    Naturstyrelsen finder ikke trykimprægneret træ bør høre hjemme på en naturlegeplads.
  • Der må ikke være udstikkende søm eller andre skarpkantede dele. Møtrikker og bolthoveder skal være afrundede eller forsænket ned i træet.
  • Ingen afstande mellem 9 cm og 23 cm , for så er der risiko for at barnets hovede kan hænge fast – kan kroppen komme igennem en åbning skal der også være plads til hovedet. Se testværktøjer .
  • Byggehøjden må højst være 4m fra naturlegeredskabets øverste punkt og ned til faldunderlaget.
  • Almindelig sund fornuft og brug af materialer med kendte egenskaber og dimensioner kan ligge til grund for en vurdering af om styrken og stabiliteten er i orden.