Testværktøjer

Brugsanvisning for testværktøj på naturlegeredskaber kan printes via en PDF-fil , eller læses her:

I det efterfølgende er der en brugsvejledning, der beskriver hvorledes testværk-tøjerne omtalt i DS 1500 kan anvendes på naturlegeredskaber.

Når det drejer sig om fingerklemfælder er der ikke nogen beskrivelse af dette i DS 1500.  Beskrivelsen af testværktøjet er derfor taget fra DS/EN 1176 del 1.

Testværktøjerne med tegninger og brugen af disse er beskrevet mere detaljeret i DS/EN 1176 del 1 Anneks D.


Nedenfor er skitser af testværktøj som man selv kan bygge efter, men ellers kan de købes via www.legepladssikkerhed.dk .

Kan hele kroppen, men ikke hovedet komme igennem?

Kan halsen kile sig fast?