Fingerklemfælder

Registrering af om der foreligger mulighed for fastklemning af børnenes fingre i naturlegeredskaber

Foto 14

Der er vist fire rundstokke på foto 14.

Rundstokken som den gule pil peger på har en diameter på 8,6 mm og benyttes til at vurdere afstande i kædeledsåbninger.

Rundstokken som den hvide pil peger på har en diameter på 12 mm og benyttes til at vurdere afstande imellem bevægelige åbninger som fx afstandene mellem gulvbrædder i hængebroer og klemkanter i døre.

Rundstokkene som den røde og den blå pil peger på bruges til at vurdere faste spalter og huller, der er placeret højere end 120 cm over terræn.

Foto 15

Den viste rundstok har en diameter på 8 mm og skal beskrive et lille barns finger.
Se også rød pil på foto 14.

Rundstokken indføres i spalter og huller, der er placeret højere end 120 cm over terræn.

Registrer om rundstokken kan klemmes fast når den skubbes ind og bevæges i alle retninger.

Det kan den som vist på foto 15 - se den røde pil.

Foto 16

Den viste rundstok, se den blå pil, har en diameter på 25 mm og skal beskrive en åbning, der er stor nok til, at et lille barns finger ikke sætter sig fast.

Se også blå pil på foto 14.

25 mm rundstokken kan ikke komme ind i samme position som 8 mm rundstokken her angivet ved en rød pil på foto 16.
Der er derfor risiko for fastklemning af børnenes fingre.

Foto 17

Den viste rundstok, se den gule pil, har en diameter på 8,6 mm og bruges til at vurdere, om en kædeledsåbning er for stor, så et lille barns finger kan komme i klemme.

Se også den gule pil på foto 14.

Kæden der vises på foto 16 har for store åbninger.

Foto 18

Den viste rundstok, se den hvide pil, har en diameter på 12 mm og bruges til at vurdere om børnenes fingre kan komme i klemme i bevægelige åbninger.

Se også den hvide pil på foto 14.

Den viste døråbning kan klemme børnenes fingre.