Hovedklemfælder

Registrering af om der foreligger mulighed for kvælningsulykke i åbninger hvor barnets hoved kan blive klemt fast

Foto 1

Testværktøjet består af en lille prøvedorn C til højre i billedet.
Prøvedornen bruges for at registrere om barnets krop kan komme ind i og igennem en åbning.

Til venstre i billedet er prøvedorn D der bruges for at registrere om barnets hoved kan komme ind i og igennem en åbning.

Foto 2

I det viste tilfælde kan prøvedorn C gå igennem åbningen, derfor skal den testes med prøvedorn D, se dette på foto 3.

Denne åbning på foto 2 skal testes, hvis den nederste kant er placeret mere end 60 cm over terræn eller en ståflade.

Hvis prøvedorn C ikke kan komme ind og igennem er der ikke noget problem, og der skal ikke efterfølgende testes med prøve-dorn D.

Foto 3

I det viste tilfælde kan prøvedorn D ikke gå igennem åbningen. Barnets hoved kan komme til at sætte sig fast, og dette giver mulighed for en kvælningsulykke.

Der testes med prøvedorn D for at se om barnets hoved kan komme til at sætte sig fast, eller om hovedet også kan passere igennem åbningen.

Hvis prøvedorn D passerer uhindret igennem åbningen er der ikke noget problem fordi barnets hoved ikke vil kunne sætte sig fast.