Snorefælder

Registrering af om der foreligger mulighed for kvælningsulykke i spal-ter og V-formede åbninger, hvor en anoraksnor kan sætte sig fast

Foto 10

Testværktøjet består af:

  • en stang, der er 40 cm høj
  • en kæde der er 60 cm lang og 3,6 mm tyk
  • en snorestopper (se den røde pil), der har en diameter på 25 mm.

Foto 11

På et naturlegeredskab testes alle vinkler og spalter, der er mere end 60 cm over ter-ræn. Se fx den røde og blå pil.

Kæden kastes over spalter og vinkler og trækkes derefter lodret ned.

Sidder kæden fast påføres en vægt på ca. 14 kg.

Hvis kæden og snorestopperen ikke bliver trukket løs er der mulighed for en kvæl-ningsulykke.

Foto 12

På foto 12 har snorestopper og kæde sat sig fast i en spalte, der er også vist ved den blå pil på foto 11.

Snorestopper og kæde vil ikke blive løsnet selv om der påføres en vægt på ca. 14 kg.

Vægten på 14 kg vil muligvis kunne trække snorestopper og kæde løs, når der er tale om levende vækst eller friskt materiale.

Foto13

På foto 13 har snorestopper og kæde sat sig fast i vinklen, der også er vist ved den røde pil på foto 11.

Snorestopper og kæde vil ikke blive løsnet selv om der påføres en vægt på ca. 14 kg.

Hvis der ikke er tale om et naturlege-redskab benyttes dette testværktøj kun på:

  • rutsjebaner
  • brandmandsstænger
  • hustage