Tilgængelighed i lukkede rum

  • Hvis afstanden er mere end 2 meter til en let tilgængelig indgang , skal der være to af hinanden uafhængige indgangsåbninger. Disse indgange må ikke kunne låses indefra eller udefra og skal være anbragt på forskellige sider af det lukkede rum.
  • Åbningen skal være mindst 50 cm i diameter. Hvis der skal bruges en stige eller trappe for at nå åbningen skal disse være en fast del af redskabet.