Træarter til legeredskaber over jord

Brug træarter der har en naturlig holdbarhed på mindst 5 år. Holdbarheden øges ikke nødvendigvis med tykkelsen, idet et tyndere træ tørrer hurtigere og ikke samler så megen fugt.
Egnede træarter:

 • Eg (Quercus)
 • Elm (Ulmus)
 • Kirsebær (Prunus)
 • Pære (Pyrus)
 • Robinie (Robinia pseudoacacia)
 • Valnød (Juglans)
 • Æble (Malus)
 • Ægte Kastanje (Castanea sativa)
 • Cypres (Chamaecyparis)
 • Douglas (Pseudotsuga)
 • Fyr (Pinus) dog ikke Pinus Contorta
 • Lærk (Larix)
 • Rødgran (Picea abies)
 • Sitkagran (Picea sitchensis)
 • Thuja (Thuja)
 • Ædelgran (Abies)

Hvor kun slægtsnavnet er nævnt kan man bruge alle arter i slægten.
Ekstern side om træarternes holdbarhed .