Tunneller og rør

- Rør, der kun er åbne i den ene ende :

  • må aldrig hælde nedad, fordi der kan samle sig vand i bunden af røret
  • må højst have en opadgående hældning på 5° ved indgangen
  • indvendig diameter skal være mindst 75 cm på det smalleste sted
  • må højst være 2 meter langt

- Rør der er åben i begge ender skal have en hældning på højst 15 ° .

  • Er røret under eller lig 1 m lang skal diameteren være mindst 40 cm
  • Er røret under eller lig 2 m langt skal diameteren være mindst 50 cm
  • Rør med en diameter på mindst 75 cm kan være så lange, som man ønsker