Vand

Dansk Standard har skrappe krav til vand:
"Vandanlæg, som fx bassiner, pools, springvand, vandløb o.l. bør ikke anvendes, medmindre de er sikret og/eller fuldstændigt afsondret fra de arealer, hvor børn frit kan færdes eller er under stærkt skærpet og konstant opsyn af en voksen."
Sikkerhedsreglerne gælder ikke for naturlige vandløb og vandhuller.