Vedligehold og tilsyn

Tilsynet med naturlegepladsen afhænger af pladsens beliggenhed, arten af redskaber, antallet af redskaber, omfanget af brugen mv. Derfor er nedenstående alene generelle retningslinier :

  • Løbende udskiftning fordeler de store udgifter til vedligehold. Træer rådner, derfor skal man regne med en levetid på max 5 år.
  • Vinkler, revner og spalter kan opstå på grund af vejr eller vækst hvorfor naturmaterialer kræver ekstra opmærksomhed.
  • Naturlegepladsen bør jævnligt øjes igennem for åbenlyse farer efter f.eks. hærværk eller ituslåede flasker. Hvis pladsen bruges intenst vil et dagligt eftersyn være nødvendigt. Brug evt. ugentlig tjekskema .
    En mere grundig gennemgang hvor redskaber prøves af voksne bør foregå med 1 til 3 måneders mellemrum. Brug evt. månedlig tjekskema .
  • En gang om året bør naturlegepladsen gennemgås af en kvalificeret person. Man skal være opmærksom på vejrets indflydelse, tegn på råd eller tæring. Sikkerheden skal checkes for redskaber, fundamenter, forankringer og underlag. (I lovgivning eller i standarderne er der dog ingen krav til kvalifikationer, kundskaber eller uddannelse for de personer, der foretager inspektion af legepladsredskaber).

Husk at fjerne ubrugelige elementer på legepladsen!