Beskrivelser af de enkelte legeredskaber på naturlegepladsen i Svanninge Bakker Gåsebjergssand

Indledning

Denne beskrivelse rummer dels en fysisk beskrivelse af de enkelte legeredskaber, dels en beskrivelse af de tanker vi har gjort os for at gøre legeredskaberne så sikre at benytte som muligt.

I forbindelse med etablering af legepladsen har vi fået støtte fra konsulent, Soc.Pæd. Mogens Tom Jensen, Ryslinge og fra legepladsinspektør Helle S. Ernstsen, Faaborg Kommune, der også har stået for inspektion af legepladsen før den blev erklæret for åben fredag d. 8. oktober 2004.

"Inspektion af legepladsredskaber udarbejdet for Naturlegepladsen "Gåsebjergsand" v. Odensevej 150, 5600 Faaborg" Faaborg Kommune, Park- og vejafdelingen).

Legepladsen vil ikke kunne leve op til alle de standarder, der er for legepladser. For eksempel er det umuligt at undgå risikoen for at få splinter i fingrene, når legeredskaberne bygges i træ lige fra skoven. Til gengæld har vi gjort os stor umage for at undgå at lave redskaber, der kan være decideret farlige. Vi har været meget opmærksomme på, at holde os i lav højde. Vi har undgået vinkler, hvor man kan komme i klemme. Vi har sørget for sideafskærmning på bro og udkigspost. Der er faldunderlag af træflis alle steder, og hvor fald især må forventes, er der gravet ud under legeredskabet og sørget for et ekstra tykt flislag.

Træ er et forgængeligt materiale, og børns leg slider på redskaberne. Derfor er det vigtigt, at vi sørger for hyppige og grundige inspektioner af legepladsen. På den måde skal vi sikre, at småreparationer bliver udført med det samme og at redskaber fjernes før de bliver farlige.

Den store legeplads


Målgruppe: Børn fra 7 år – 12 år.

 1. To-tovsbro

  Beskrivelse

  To-tovsbroen er bygget af 4 nedgravede lodrette egestolper, der er forbundet af 3 overliggere af lærk. Lærkestammerne er boltet til egestolperne med gevindjern, spændeskiver og møtrikker

  Mellem egestolperne er der spændt to reb af 32 mm. brunt, treslået nylonreb. Det nederste reb er ca. 50 cm. over terræn mens det øverste er i 200 cm. højde.

  Legeredskabet er tænkt anvendt således: Man går på det nederste reb og holder fast i det øverste reb.

  Sikkerhed

  For at undgå at personer klatrer op på overliggerne er disse afbarkede for at gøre dem glatte.

  For at undgå fastklemning af fingre er gevindjern, møtrikker og spændeskiver forsænket i træværket i huller med en så stor diameter at der ikke er risiko for fastklemning af fingre. Rebender og beslag er skjult under et dække af armeret tagpap. Rebgennemføringer i stolperne er foret med en roset af reb for at undgå "fingerklemmere"

  Under to-tovsbroen ligger der 20 cm. flis som faldunderlag. Det burde ikke være nødvendigt i forhold til den tiltænkte anvendelse af to-tovsbroen, men for at forhindre ulykker som følge af fald ved anden anvendelse har vi valgt at lægge flis.

 2. Sten

  Beskrivelse

  Stor, flad marksten gravet halvt ned med den største flade nedad.

  Stenen tænkes anvendt som trædesten mellem to-tovsbro og balancebom.

  Sikkerhed

  Der anvendes afrundede marksten af granit, gnejs, sandsten – aldrig flint.

 3. Balancebom

  Beskrivelse

  Balancebommen består af en vandret, 4 – 5 m. lang afbarket lærkestamme, der hviler på to nedgravede egestolper. Overkanten af lærkestammen er rettet af for at få en trædeflade der er 5 – 10 cm. bred.

  Sikkerhed
  Balancebommen er under 60 cm. over terræn. Kanter er faset af. Der er lagt flis under balancebommen

 4. "Kødben"

  Beskrivelse

  Kødben er bygget af 4 lodrette egestolper der er nedgravet så de danner hjørnene i et rektangel. De lodrette stolper er forbundet med 4 overliggere: 2 på langs og to på tværs. Rundtræet er samlet med gevindstænger, møtrikker og spændeskiver. Omkring de langsgående overliggere er der øjesplejset 24 mm brunt treslået nylonreb 6 steder på hver overligger. Rebene på overliggerne danner par mellem de to overliggere. Hvert par reb bærer i ca. 60 cm. højde en vandret stamme af lærk. Lærkestammerne er ca. 2 m. lange. Rebene er ført gennem lærkestammerne, der hviler på en knude på hvert reb. Rebene fortsætter ned under terræn, hvor de er gjort fast i jernøjer i et anker – en egestamme. Der ligger et anker under jorden parallelt med hver overligger. Konstruktionen sikrer at der er ca. 35 cm. mellem hvert "kødben" og mellem "kødben" og stolper, når kødbenene tvinges mod hinanden. Der er mindst 35 cm. frirum under hvert "kødben".

  Sikkerhed

  For at undgå at personer klatrer op på overliggerne er disse afbarkede for at gøre dem glatte.

  For at undgå fastklemning af fingre er gevindjern, møtrikker og spændeskiver forsænket i træværket i huller med så stor en diameter, at der ikke er risiko for fastklemning af fingre. Rebgennemfæringer er foret med gummifugemasse for at undgå "fingerklemmere". Under "kødben" ligger der 20 cm. flis som faldunderlag. Det burde ikke være nødvendigt i forhold til den tiltænkte anvendelse af "kødben", men for at forhindre ulykker som følge af fald ved anden anvendelse har vi valgt at lægge flis.

 5. Bro

  Beskrivelse

  Broen består af 10 lodrette egestolper nedgravet parvis i et rektangel der måler ca. 19 m. x 1,8 m.

  De lodrette egestolper er parvist forbundet med vandrette lærkestammer på tværs af broen og lærkestammer på langs af broen. På de langsgående lærkestammer er brodækket af egebrædder fastgjort. Brædderne er monteret tæt sammen. Højeste punkt på brodækket er 2,15 m. over terræn. Som sideafskærmning er broen i sin fulde længde forsynet med 1 m. højt gelændernet i gråt UV-resistent net med stor brudstyrke.

  Sikkerhed

  For at undgå uheld som følge at skridende fødder i vådt vejr, er brodækket monteret med kyllingenet, som Fyns Statsskovdistrikt har god erfaring i at benytte på tilsvarende flader.

  Gelændernettet hindrer, at brugere uforvarende falder ned fra broen.

  Der anbringes et lag flis under broen for at hindre ulykker som følge af utilsigtet anvendelse af broen.

 6. Hængende balancebom

  Beskrivelse

  Den hængende balancebom er bygget af 4 lodrette egestolper, der er nedgravet så de danner hjørnerne i et rektangel, er er ca. 1,5 m. bredt og 4 m. langt. De lodrette stolper er forbundet med 2 overliggere på den korte led. Oven på de to tværgående overliggere ligger én langsgående overligger. Omkring den langsgående overligger er der tre steder øjesplejset et brunt 24 mm treslået nylonreb. I disse reb hænger den langsgående balancebom i under 60 cm. højde. Rebene er boret igennem og hviler på knuder på de to yderste reb. Det midterste reb har lidt mere slæk og har det formål at bremse brugere i "vildt løb" eller at støtte brugere af balancebommen. Rebene forsætter ned under terræn, og er fastgjort til jernøjer fastgjort i et anker bestående af en nedgravet egestamme, der ligger parallelt med den langsgående overligger. Der er mere end 35 cm. frírum under balancebommen.

  Sikkerhed

  For at undgå at personer klatrer op på overliggerne er disse afbarkede for at gøre dem glatte.

  For at undgå fastklemning af fingre er gevindjern, møtrikker og spændeskiver forsænket i træværket i huller med en rigelig stor diameter. For at undgå ulykker som følge af at balancebommen kommer i bevægelse, er bevægelsen dæmpet ved at rebene er fastgjort i det underjordiske anker. Alle rebgennemføringer i balancebommen er foret med gummifugemasse for at undgå "fingerklemmere".

 7. Trip –trap

  Beskrivelse

  Trip trap består af en række tykke (Diameter > 40 cm.) triller af eg, der er gravet ned i jorden. Ingen af trillerne er højere end 60 cm. over terræn. Nogle af trillerne står tæt, andre er der ca. 40 cm. Det er muligt at gå fra den ene trille til den næste.

  Sikkerhed

  Nogle af trillerne står med en afstand på 10 – 15 cm. Det betyder, at der kan være en risiko for, at en person falder ned og kommer i klemme mellem to triller. Imidlertid er de tætstående triller alle under 60 cm. høje, så det er nemt at komme fri igen. Der er lagt flis mellem trillerne.

 8. Balancebom

  Beskrivelse

  Balancebommen består af en svagt skrånende, 4 – 5 m. lang afbarket lærkestamme, der hviler på to nedgravede egestolper. Overkanten af lærkestammen er rettet af for at få en trædeflade der er 5 – 10 cm. bred.

  Sikkerhed

  Balancebommen er under 60 cm. over terræn. Kanter er faset af. Der er lagt flis under balancebommen

 9. Tørt vadested med sten

  Beskrivelse

  Vadestedet består af afrundede marksten af granit eller gnejs. Stenene er > 40 cm. lange og brede. Stenene er placeret i et ovalt felt på ca. 8 m. x 4 m. Der ligger ca. 1 sten pr. m2. Stenene er gravet ned så de ligger fast. Den største flade vender nedad. Mellem stenene er der lagt flis.

  Sikkerhed

  Der er anvendt sten med afrundede former for at mindske konsekvenserne af fald. Mellem stenene er der lagt flis. Stenene er ikke højere end 30 cm. over terræn.

 10. Reb op ad skrænt

  Beskrivelse

  Hele legepladsen er placeret i en tidligere grusgrav. Flere steder er der skrænter med et fald på indtil 40 grader. Ved en af de højeste skrænter fører 4 reb op/ned ad skrænten, mens et reb går mere skråt på tværs af skrænten. Rebene er brune, treslåede nylonreb med en diameter på 24 mm. Rebene er forankret i nedgravede egepæle.

  Rebene kan anvendes som støtte når man klatrer op og ned ad skrænten

  Sikkerhed

  Rebene har så meget slæk, at de ikke kan anvendes til at glide/kure/rutche nedad. Skrænten består af meget gruset materiale med sparsom bevoksning og virker glimrende som faldunderlag.

 11. Hængende balancebom

  Beskrivelse

  Hængende balancebom består af 4 egestolper, der er nedgravet som hjørnerne i et rektangel, som måler ca. 5 m. i længden og 1,5 m. i bredden. På rektanglets smalle led er stolperne forbundet af overliggere af egestolper i ca. 1,8 m. højde. De to overliggere er tappet på. Parallelt under de to overliggere er der anbragt et reb (Treslået, brunt, nylonreb, ø: 24 mm. mellem egestolperne. Rebet er boret igennem egestolperne. I de to reb hænger en vandret balancebom af lærk. Balancebommen hænger i under 60 cm. højde og der er ca. 35 cm. frirum under den.

  Sikkerhed

  Konstruktionen gør, at balancebommen kan bevæge sig, men bevægelsen er meget begrænset – ingen "rambuk-effekt". Enderne af overliggerne og enderne af balancebommen er afrundede. Rebender og beslag er skjult under et dække af armeret tagpap. Rebgennemføringer er foret enten med rosetter af reb eller med gummifugemasse.

  Der er lagt flis under balancebommen.

 12. Tørt vadested med sten

  Beskrivelse

  Vadestedet består af afrundede marksten af granit eller gnejs. Stenene er > 40 cm. lange og brede. Stenene er placeret i et ovalt felt på ca. 6 m. x 2 m. Der ligger ca. 1 sten pr. m2. Stenene er gravet ned så de ligger fast. Den største flade vender nedad. Mellem stenene er der lagt flis.

  Sikkerhed

  Der er anvendt sten med afrundede former for at mindske konsekvenserne af fald. Mellem stenene er der lagt flis. Stenene er ikke højere end 30 cm. over terræn.

 13. Trip- trap i rundtræ

  Beskrivelse

  Trip-trap består af en række tykke (Diameter > 40 cm.) triller af eg, der er gravet ned i jorden. Ingen af trillerne er højere end 60 cm. over terræn. Trillerne er placeret med en indbyrdes afstand på ca. 40 cm.

  Sikkerhed

  Kanterne på trillerne er faset af. Der er lagt flis mellem trillerne.

 14. Tørt vadested med sten

  Beskrivelse

  Vadestedet består af afrundede marksten af granit eller gnejs. Stenene er > 40 cm. lange og brede. Stenene er placeret i et ovalt felt på ca. 6 m. x 2 m. Der ligger ca. 1 sten pr. m2. Stenene er gravet ned så de ligger fast. Den største flade vender nedad. Mellem stenene er der lagt flis.

  Sikkerhed

  Der er anvendt sten med afrundede former for at mindske konsekvenserne af fald. Mellem stenene er der lagt flis. Stenene er ikke højere end 30 cm. over terræn.

 15. Vognborg af lærkerødder

  Beskrivelse

  Vognborgen består af 8 rodender af lærk. Rodenderne er lagt i en cirkel, så de ligger med rodenderne mod hinanden. Stammerne er skåret af til ca. 1,5 m. længde. Stammerne peger væk fra cirklen.

  Naturlegepladsens spor fører gennem cirklen. Græs og urter vokser op mellem rødderne og der dannes et huleagtigt miljø.

  Sikkerhed

  Rodkagerne ligger på jorden, så faldhøjden er begrænset. Deciderede "øjenstikkere" og "snublerødder" er skåret af. Vi skal være opmærksomme på henfald, og fjerne knækkede eller rådne dele løbende.

 16. Tørt vadested med sten

  Beskrivelse

  Vadestedet består af afrundede marksten af granit eller gnejs. Stenene er > 40 cm. lange og brede. Stenene er placeret i et ovalt felt på ca. 6 m. x 2 m. Der ligger ca. 1 sten pr. m2. Stenene er gravet ned så de ligger fast. Den største flade vender nedad. Mellem stenene er der lagt flis.

  Sikkerhed

  Der er anvendt sten med afrundede former for at mindske konsekvenserne af fald. Mellem stenene er der lagt flis. Stenene er ikke højere end 30 cm. over terræn.

 17. Xylofon

  Beskrivelse

  Xylofonen er en forstørret xylofon. Set oppefra er den trapezformet. Den måler ca. 5 m. i længden og ca. 1,5 m i den ene ende og ca. 1 m i den anden. Den består af to stammer – lærk og sitka – der ligger hen ad jorden. På tværs over de to stammer ligger der en række stolper af eg. Egestolperne er fikseret af gevindjern, der er boret i på kryds. Mellem egestolperne ligger lægter af lærk.

  Sikkerhed

  Xylofonen er højst ca. 30 cm. over terræn. For at undgå revner > 3 cm. mellem de egestolper, der ligger på tværs, er der indpasset lægter af lærk. På den måde elimineres risikoen for "benbrækkere".

 18. Balancebom

  Beskrivelse

  Balancebommen er en egestamme, der ligger vandret på jorden.

  Sikkerhed

  Der er spredt flis omkring balancebommen.

 19. Armgang

  Beskrivelse

  Armgang er bygget af 4 lodrette egestolper, der er nedgravet så de danner hjørnerne i et rektangel, der er ca. 1,5 m. bredt og 5 m. langt. De lodrette stolper er forbundet med 2 overliggere af lærk på redskabets korte led. Under de to tværgående overliggere ligger en langsgående overligger af afbarket lærk på hver side af redskabet. Disse overliggere er monteret svagt skrånende: Største højde over terræn er 2,0 m. og mindste højde er 1,8 m. Alt rundtræ er samlet ved hjælp af gevindstænger, spændeskiver og møtrikker. Mellem de to langsgående overliggere er der 10 steder øjesplejset et vandret, brunt 24 mm treslået nylonreb. Disse ti reb kan anvendes til armgang.

  Sikkerhed

  Alle metaldele er undersænket i rigeligt store huller, for at undgå risiko for revne - og brækkede fingre. Der må forventes fald fra dette legeredskab. Derfor er der under selve redskabet gravet en 40 cm. dyb kasse. Denne kasse er fyldt med træflis. Rundt om redskabet er der spredt et ca. 10 cm. tykt flislag ud i knap 2 m. afstand.

 20. Klatrestammer

  Beskrivelse

  Klatrestammerne er to store elmestammer, der ligger på jorden på græsarealet på legepladsen. Klatrestammerne er ikke i forbindelse med "stien" og legeredskaberne langs legepladsens yderkant.

  Sikkerhed

  Skarpe kanter m.v. er afrundet.

 21. Blæksprutte

  Beskrivelse

  Blæksprutten er en skulptur lavet af et omvendt egetræ. Den er ikke tænkt som et egentligt legeredskab.

  Sikkerhed

  Blæksprutten er afbarket og afglattet, så den ikke er let at klatre på. Der er spredt flis rundt om blæksprutten.

 22. Udkigspost

  Beskrivelse

  Udkigsposten er en trækasse placeret på toppen af en ca. 2 m. høj jordbunke. Trækassen er bygget om fire kraftige, lodrette egestolper, der er gravet ned så de danner hjørnerne i et rektangel på ca. 1,5 m. x 3 m. Den bærende konstruktion er rundtræ af lærk. Herpå er der bygget en kasse af kalmerbrædder. Der er adgang til udkigsposten ad en trappe udskåret af en egestamme. Egestammen ligger parallelt med bakkens skråning og der er gelænderreb på begge sider. Rebender og beslag er skjult under et dække af armeret tagpap. Rebgennemføringer i stolperne er foret med en roset af reb for at undgå "fingerklemmere".

  Sikkerhed

  Trækassen er gjort svær at klatre op på, idet alle hjørner og kanter er afrundede. For at sikre adgang til hulrummet under trækassen er der gravet ud, så en voksen person nemt kan komme ind.

 23. Svingtov

  Beskrivelse

  Svingtovet bæres af to lange egestammer, der er boret skråt i jorden, så de hælder mod hinanden i en vinkel på ca. 80 grader. Afstanden mellem stammerne i terrænhøjde er ca. 4 m. I ca. 3 m. højde er de to egestammer tappet sammen med en afbarket overligger i eg. På denne er der øjesplejset et svingtov i 32 mm. brunt, treslået nylonreb.

  Sikkerhed

  Der er mere end en meter fra svingtovets fæste på overliggeren ud til de to bærende egestammer. Overliggeren er afbarket for at gøre den vanskelig at klatre op på. Under svingtovet er der gravet en ca. 40 cm. dyb kasse – oval og knap 4 m. bred og 6 m. lang. Kassen er fyldt med træflis.

 24. Gynger

  Beskrivelse

  Gyngestativet består af to lodrette egestammer med en påtappet overligger af eg. I stativet er der monteret to gynger fra KREA: Sæde af sort kunststof, ophængt i kæder. Kæden er dækket af armeret plastslange, så brugeren af gyngen ikke har kontakt med kæden. (Gynger: Sikkerhedsgynge, komplet varenummer: S0101100. Gyngebelag: Gyngebelagsæt, galvaniseret, varenummer: S0000905)

  Sikkerhed

  Gyngerne er opsat ud fra de standarder der anvises i DS og i rapporten "Inspektion af legepladsredskaber udarbejdet for Naturlegepladsen "Gåsebjergsand". Under gyngerne og på arealet omkring dem er der dels udgravet en 40 cm dyb kasse, der er fyldt med flis, dels er der spredt flis ud på et område, der er lidt større end anbefalet i DS.

 25. Omvendte træer

  Beskrivelse

  De omvendte træer er 7 afbarkede lærketræer, der er anbragt med rodenden opad. De omvendte træer er legepladsens vartegn.

  Sikkerhed

  Træerne er placeret i borede huller, der når 3 – 4 m. ned under terræn. Der er mellem 3,5 og 5 m. fra terræn og op til rødderne. Rødderne er behandlet med højtryksrenser for at sikre at de er rene for jord og sten. Stammerne er barket af, så de er svære at klatre opad.

 26. To-tovsbro

  Beskrivelse

  To-tovsbroen er bygget af 3 nedgravede lodrette egestolper, der er forbundet af 3 overliggere af lærk. Lærkestammerne er boltet til egestolperne med gevindjern, spændeskiver og møtrikker

  Mellem egestolperne er der spændt to reb af 32 mm. brunt, treslået nylonreb. Det nederste reb er ca. 50 cm. over terræn, mens det øverste er i 2 m. højde. Rebender og beslag er skjult under et dække af armeret tagpap. Rebgennemføringer i stolperne er foret med en roset af reb for at undgå "fingerklemmere"

  Legeredskabet er tænkt anvendt således: Man går på det nederste reb og holder fast i det øverste reb.

  Sikkerhed

  For at undgå at personer klatrer op på overliggerne er disse afbarkede for at gøre dem glatte.

  For at undgå fastklemning af fingre er gevindjern, møtrikker og spændeskiver forsænket i træværket i huller med en stor diameter.

  Under to-tovsbroen ligger der 20 cm. flis som faldunderlag. Det burde ikke være nødvendigt i forhold til den tiltænkte anvendelse af to-tovsbroen, men for at forhindre ulykker som følge af fald ved anden anvendelse har vi valgt at lægge flis.

 27. Regnvejrsly
  Beskrivelse
  Regnvejrslyet er et tag på stolper – eller et hus uden vægge. Grundarealet er ca. 5 m. x 8 m. Regnvejrslyet er bygget af stolper. Taget er et paptag med valm. Der er ikke fast gulv i regnvejrslyet. For at sikre læ er siderne beklædt med kalmarbrædder op i 1 m. højde. Der er indgang fra den facade der vender ind mod legepladsen. Der er tre bord/bænksæt i regnvejrslyet. Fra regnvejrslyet er der overblik over den store legeplads.

Sikkerhed
Regnvejrslyet er ikke tænkt som et legeredskab, men som et opholdssted. Da det imidlertid er placeret på legepladsen, har vi været opmærksomme på at undgå hovedklemfælder m.v.

Vi håber at regnvejrslyet vil være så attraktivt for voksne på legepladsen, at de vil opholde sig her, når ikke de leger med børnene på redskaberne. Det giver et vist minimum af opsyn med den store legeplads.


Troldeland

 1. Totovsbro

  Beskrivelse
  To-tovsbroen er bygget af 2 nedgravede lodrette egestolper, der er forbundet af en overligger af lærk. Lærkestammen er tappet på egestolperne.

  Mellem egestolperne er der spændt to reb af 32 mm. brunt, treslået nylonreb. Det nederste reb er ca. 30 cm. over terræn mens det øverste er i 130 cm. højde. Rebender og beslag er skjult under et dække af armeret tagpap. Rebgennemføringer i stolperne er foret med en roset af reb for at undgå "fingerklemmere".

  Legeredskabet er tænkt anvendt således: Man går på det nederste reb og holder fast i det øverste reb.

  Sikkerhed
  For at undgå at personer klatrer op på overliggeren er den afbarket for at gøre den glat.

  Under to-tovsbroen ligger der 20 cm. flis som faldunderlag. Det burde ikke være nødvendigt i forhold til den tiltænkte anvendelse af to-tovsbroen, men for at forhindre ulykker som følge af fald ved anden anvendelse har vi valgt at lægge flis.

 2. Bålhus

  Beskrivelse
  Bålhuset er en cirkulær konstruktion med en diameter på ca. 4 m. Bålhuset er bygget over 14 lodrette egestolper. Op i knap 1 m. højde er der lavet en væg af taglagte kalmarbrædder. Der er to 1 m. brede udgange/indgange til bålhuset. Over knap halvdelen af væggen er der et skråtstillet halvtag dækket af tagpap. Rundt langs væggen på indersiden er der bænke. Midt i bålhuset er der et lille bålsted.

  Sikkerhed
  Væggen er under en meter høj for at undgå store faldhøjder. Der er to udgange for at sikre let adgang.

 3. Fyrtøjet

  Beskrivelse
  Fyrtøjet er en hul elmestamme der er monteret lodret. Stammen er 3,5 m. høj. Stammen er dækket af et skråtstillet paptag. Der er et ca. 50 cm. x 70 cm. stort hul i stammen ind mod legepladsen. Hullets nederste kant er ca. 1 m. over terræn. For at sikre adgang til indgangen er der monteret en lodret egetrille tæt foran indgangen. Overkanten af egetrillen er ca. 60 cm. over terræn.

  Sikkerhed
  For at undgå at helt små børn klatrer op i Fyrtøjet har vi bevidst anvendt den høje egetrille som adgangsvej. For at undgå risiko for fastklemning er der lagt reb i revnen mellem egetrillen og den hule elmestamme. Store revner, huller etcetera i elmestammen er lukket med træklodser og reb. Stammen er gjort glat og taget er gjort skråt for ikke at opmuntre til klatring. Der er lagt flis om Fyrtøjet for at reducere risikoen for faldskader.

 4. Dobbelt balancebom
  Beskrivelse
  Den dobbelte balancebom består at to afbarkede lærkestammer, der er skåret i smig vinkelret på hinanden. Lærkestammerne danner et " + " når man ser dem oppefra. Lærkestammerne er hævet ca. 10 cm. over terræn ved hjælp af nedgravede egestolper.

Sikkerhed
Lærkestammer og egestolper er holdt sammen ved tappe og gevindstænger. Gevindstængerne er undersænkede og hullerne er lukket med fastlimede proppe af egetræ. Samlingen mellem de to lærkestammer er afdækket med reb for at hindre at fingre m.v. kan komme i klemme.

 1. Klatrestamme

  Beskrivelse
  Klatrestammen er en store elmestamme der ligger på jorden.

  Sikkerhed
  Skarpe kanter m.v. er afrundet. Der er lagt flis om klatrestammen.

 2. Gynger
  Beskrivelse
  Gyngestativet består af to lodrette egestammer med en påtappet overligger af eg. I stativet er der monteret to gynger fra KREA: Sæde af sort kunststof, ophængt i kæder. Kæden er dækket af armeret plastslange, så brugeren af gyngen ikke har kontakt med kæden. . (Gynger: Sikkerhedsgynge, komplet varenummer: S0101100. Gyngebelag: Gyngebelagsæt, galvaniseret, varenummer: S0000905)

Sikkerhed
Gyngerne er opsat ud fra de standarder der anvises i DS og i rapporten "Inspektion af legepladsredskaber udarbejdet for Naturlegepladsen "Gåsebjergsand". Under gyngerne og på arealet omkring dem er der dels udgravet en 40 cm dyb kasse, der er fyldt med flis, dels er der spredt flis ud på et område, der er lidt større end påkrævet i DS.

 1. Dobbelt totovsbro

  Beskrivelse
  Den dobbelte totovsbro består af 4 lodrette egestolper, der er gravet ned så de danner hjørnerne i et rektangel. Rektanglet er ca. 1,5 m. x 3 m. Diagonalt er der fastboltet overliggere i afbarket lærk i ca. 2,25 m. højde. I ca. 30 cm. højde er der boret gennem de lodrette egestolper og trukket 32 mm. brunt treslået nylonreb vandret rundt. Tilsvarende i ca. 135 cm. højde.

  Man går på det nederste reb og holder fast i det øverste

  Sikkerhed
  Totovsbroen er lavet i lav højde. Rebender og beslag er skjult under et dække af armeret tagpap. Rebgennemføringer er sikret med "rosetter" for at undgå "fingerklemmere". Under og rundt om redskabet er der lagt 10 cm. træflis.

 2. Klatretræ

  Beskrivelse
  Klatretræet er en egetop, der hviler på 3 nedgravede egepæle for at undgå jordkontakt. Klatretræ og pæle er samlet med iborede gevindstænger. Hullerne er sikret med fastlimede egepropper.

  Sikkerhed
  Klatretræet er skåret til, så der ingen steder er en største faldhøjde på én meter fra én gren til en anden. Under klatretræet er der et tykt lag flis. Der er ingen smalle, spidse vinkler mellem klatretræets grene.

 3. Skovhytte

  Beskrivelse
  Skovhytten er et traditionelt legehus. Skovhytten hviler på et antal betonankre og er bygget over et skellet af stolper, sider og tag er beklædt med taglagte kalmarbrædder. I den ene gavl er der et vindue på lidt over ½ m. på hver led. I den anden gavl – ud mod legepladsen – er der en dør, der måler ca. 150 cm. i højden og 50 cm. i bredden. I kippen i hver gavl er der en trekantet lysning dækket med plexiglas.

  Sikkerhed
  For at undgå at der klatres på taget er hældningen ganske stejl – ca. 45 grader. Der er monteret vindskede under tagets udhæng i gavlene. Det tvinger tagbrædderne sammen så snoreklemfælder undgås.

 4. sandkasse

  Beskrivelse
  Sandkassen består af en næsten kvadratisk ramme af fire lærkestammer, der er skåret ind i hinanden. Sandkassen måler ca. 3 m. x 3 m. Rammen er gravet halvt ned i jorden. Inden for rammen er der gravet et ca. 30 cm. dybt hul, der er fyldt med strandsand.

  Sikkerhed
  Hjørnerne af rammen er afrundet for at undgå at brugerne får unødige knubs.

 5. Balancebom af tvege

  Beskrivelse
  Balancebommen består af en ca. 2,5 m. lang tvege af eg. Tvegen et anbragt på tre nedgravede egepæle for at undgå jordkontakt. Overkanten af balancebommen er ca. 40 cm. over terræn. Overkanten af balancebommen er rettet af.

  Sikkerhed
  Alle skarpe kanter er faset af. Der er lagt flis rundt om balancebommen for at undgå ulykker ved fald.

 6. Gynger
  Beskrivelse
  Gyngestativet består af to lodrette egestammer. Den ene egetammer har en tvege i ca. 2,5 m. højde. Mellem egstammerne ligger en overligger af eg. I den ene ende er den tappet på, i den anden ende hviler den i tvegen. I stativet er der monteret to gynger fra KREA: Sæde af sort kunststof, ophængt i kæder. Kæden er dækket af armeret plastslange, så brugeren af gyngen ikke har kontakt med kæden. (Gynger: Sikkerhedsgynge, komplet varenummer: S0101100. Gyngebelag: Gyngebelagsæt, galvaniseret, varenummer: S0000905)

Sikkerhed
Gyngerne er opsat ud fra de standarder der anvises i DS og i rapporten "Inspektion af legepladsredskaber udarbejdet for Naturlegepladsen "Gåsebjergsand". Under gyngerne og på arealet omkring dem er der dels udgravet en 40 cm dyb kasse, der er fyldt med flis, dels er der spredt flis ud på et område, der er lidt større end påkrævet i DS.

 1. Klatrestamme

  Beskrivelse
  Klatrestammen er en store elmestamme der ligger på jorden.

  Sikkerhed
  Skarpe kanter m.v. er afrundet.

 2. Trold – skulptur
  Beskrivelse
  Skulpturen er ikke lavet færdig (4. november 2004) Den består af en egestamme, der deler sig. Egestammen er vendt på hovedet og placeret lodret. Det er meningen at stammen skal bearbejdes med sav, så den kommer til at ligne en gående trold.
  Sikkerhed
  Toppen af egestammen er afrundet, så den ikke kan bruges som platform. Knaster etc. er rettet af.
 3. Klatrestamme
  Beskrivelse
  Klatrestammen er en store elmestamme der ligger på jorden.
  Sikkerhed
  Skarpe kanter m.v. er afrundet.
 4. Labyrint
  Beskrivelse
  Labyrinten måler ca. 10 m. x 10 m. Den består af ca. 80 lodrette, firkantede (10 cm. x 10 cm.) egestolper. På disse er der sømmet vægge af taglagte kalmarbrædder op i en højde på 98 cm. På jorden i labyrinten er der lagt træflis. Inde i midten af labyrinten er der nedgravet en 150 cm. høj lodret egestamme, der skal skæres ud som skulptur.

Sikkerhed
For at undgå forskrækkelse blandt de små børn, der er Troldelands målgruppe, er højden af labyrintens vægge så lav, at en voksen nemt kan overskue labyrinten og hurtigt komme til undsætning. Den lave højde gør desuden at risikoen for skader ved fald er begrænset.