Håndtering af tilsynet på en naturlegeplads

- et eksempel fra Fyns Statsskovdistrikt

"Troldeland" er en ny naturlegeplads på Fyns Statsskovdistrikt. Her er et konkret eksempel på, hvorledes man - for en meget omfangsrig naturlegeplads - kan udforme materiale til behandling efter byggeloven, vejledning til inspektion og tjekliste/logbog (excel-fil).

Beskrivelserne er baseret på konkrete, lokale vurderinger i samarbejde mellem Fåborg Kommunes Tekniske Forvaltning og Naturstyrelsen/Fyns Statsskovdistrikt. Derfor kan man ikke automatisk overføre beskrivelsen af elementerne til andre naturlegepladser. Det er vigtigt at tilpasse udfomningen af materialet til de lokale behov og de lokale forhold.