Vejledning til inspektion af naturlegepladsen på Gåsebjergsand

Legepladsen på Gåsebjergsand er offentligt tilgængelig og uden opsyn. Derfor skal vi være omhyggelige med at efterse de enkelte redskaber for hærværk, slitage og forfald, og vi skal sørge for at der altid er ryddeligt i hele området.

Der er udarbejdet tjeklister for ugentlig, månedlig og halvårlig inspektion.

Hvert enkelt legeredskab er nævnt på tjeklisten.

Udfor hvert legeredskab kan der skrives bemærkninger eller "vinges af" (v) under henholdsvis:

Slid / hærværk : Er der skåret i tovværket? Er der ødelagt dele af redskabet?

Råd : Er der nogle af delene der er ved at være rådne? Er der svamp i træværket?

Beslag : Er der farlige gevindstænger? Er der løse møtrikker? Er gyngebeslagene i orden?

Faldunderlag : Er der nok? Skal der lige rives noget ind under gyngerne?

Andet : Er der noget vi skal huske? Er der noget der kan blive farligt?

Under hvert legeredskab er der nævnt elementer, som vi skal være særligt opmærksomme på:

Tømmer : Tjek for slid / hærværk, råd

Tovværk: Tjek for slid / hærværk. Er det stramt nok?

Rebgennemføringer : Tjek for slid / hærværk – der må ikke opstå "fingerklemmere".

Faldunderlag : Er der nok flis? Er det slidt væk under gyngerne? Trænger det til udskiftning?

Sideafskærmning (Gelændernet på broen): Er det intakt? Er det stramt?

Samlinger: Er gevindstængerne ved at komme ud af træværket? Er der farlige søm?

Øjenstikkere og snublerødder (Vognborg af rødder): Er der noget der skal skæres af/skiftes ud?

Revner/søm (Xylofon): Er der fodfælder? Er der søm på vej ud?

Trappe (Udkigspost): Er den OK? Er den ved at forsvinde i højen?

Høj : (Udkigspost): Kommer der store sten frem? Giver sætningen anledning til problemer?

Ophæng/beslag (Gynger): Er de hele? Sidder de fast?

Gyngesæder : Er de hele?

Plastslanger (Gynger): Er de hele? Sidder de fast?

"Kroner" – rødder (Omvendte træer): Er der tegn på forfald? Noget der kan falde ned?

Bord/bænk-sæt (Regnvejrsly): Står de som de skal? Vipper de?

Oprydning (Regnvejrsly): Madpapir og emballage fjernes.

Mange ting skal afhjælpes umiddelbart. Typisk skal der rives flis ind under gyngerne. Der skal sprøjtes Sikkaflex i revner og rebgennemføringer. Der skal slås søm ind, hvis de har løsnet sig. Gelændernettet på broen skal strammes op. Der skal samles affald op.

Behov for større reparationer meddeles straks til Jesper eller Anders.

Hav øjnene med Jer! Ikke alt er med på listen. Det er vores ansvar at legepladsen er i orden.

Jesper Vagn Christensen

Tlf. 62 65 17 77 eller 21 49 00 28

E-mail: Obfuscated Email