Toiletbesøg i naturen

Brug først og fremmest et toilet. Generelt må man ikke forrette sin nødtørft i naturen. Men ”skal man, så skal man”. Husk at andre skovgæster kan blive stødt, hvis de kan se dig. Placer dig derfor væk fra veje og stier. Find et sted, hvor træer og buske kan skærme for at andre kan se dig. Grav dine efterladenskaber ned, eller dæk dem til med blade, grene m.v. Du må ikke efterlade toiletpair i naturen.