Farum Lillevang

Nyvang, Terkelskov og Farum Lillevang opfattes af mange, som én stor skov. Nyvang består af mange forskellige træarter bl.a. bøg, rødgran, eg, lærk, ahorn og douglasgran. Igennem skoven løber Hestetangs Åen, der længere mod øst skifter navn til Mølleåen. På engarealer i Mølleådalen græsser der dyr og der er også områder med græsningsskov.

Se kort over den gule rute i turfolderen

 Parkering og rutens start: P-pladsen på Kalkværksvej 
Se p-pladsen på Google Maps

Længde: 6.5 km
Type: Skov
Faciliteter: Intet angivet
Offentlig transport: Buslinje 334

Se naturguiden for området

Se turfolderen for området