VORES NATUR

Rebild Bakker

Foto: Per Fløng

Rebild Bakker er såkaldte "falske bakker" - dybe smeltevandskløfter i ådalens sider, dannet lige efter istiden. Naturen i Rebild Bakker udgøres af en mosaik af hede og gammel forkrøblet bøgeskov. Ved foden af bakkerne springer rene, vandrige kilder med et sjældent dyreliv - Kovads Bæk og Ravnkilde. Væsentlige dele af bakkerne græsses med får for at pleje lyngen.

Her finder du noget af den mest spektakulære natur, der kan opdrives i Danmark. 
Der er anlagt tre vandreture i området. Det tilrådes at være udrustet med velegnet fodtøj, og bemærk, at dele af alle turene foregår i anstrengende, kuperet terræn.

Den 10,8 km lange rute og viser alt det bedste fra det populære naturområde. Ruten kan deles i en nordlig 3,6 km og en sydlig på 8 km. Ruten er den første danske vandresti, der er certificeret for sin høje oplevelseskvalitet.

Turens højdepunkt: Udsigten over Gravlev Ådal og Rebild Bakker.

Se kortet over ruten i turfolderen

 Parkering og rutens start: Ved museet på Hulvejen

Se p-pladsen på Google Maps

Længde: 10,8, 8 eller 3,6 km
Naturtyper: Hede, overdrev,  skov, søer, vandløb
Faciliteter: Toilet, udsigtspunkter, informationstavler og spisehus
Offentlig transport: Bus 104 fra Støvring stopper ved Rebild bakker 

Se naturguiden for området på Naturstyrelsens hjemmeside

Se Naturstyrelsens folder for området

 

PARTNERSKABET VORES NATUR

DR
Danske Naturhistoriske Museer
Naturstyrelsen
Friluftsrådet
Nordeafonden
Aage V. Jensen Naturfond
15. Juni Fonden