Søheden Skov

Rød rute

Foto: Lars Gundersen

Søheden Skov udgør et sandt eventyr af varieret, kuperet natur af skov og åbne arealer midt i den Jyske Ås i Vendsyssel.

En del af ruten følger Hærvejsruten og giver mulighed for at opleve et væld af både fugle, pattedyr og planter. Om sommeren er her desuden mulighed for at opleve Brunlig Perlemorsommerfugl og Lille Ildfugl. 

Turens højdepunkt: Find Troldestræet nær naturskolen som står "på stylter" fordi jorden er eroderet væk rundt om rødderne og lad børnene kravle under træet igennem rodnettet.

Kort over ruten 

 Parkering og rutens start: Ved Lunken Naturskole på Håndsbækvej
Se p-pladsen på Google Maps

Længde: 3.5 km
Naturtype: Skov
Faciliteter: Naturinfoskilte om naturen langs ruten, toiletter, bålpladser, naturlegepladser og shelters. 
Se naturguiden for området
Se turfolderen for området