Åbjerg Skov

Naturstyrelsen Vestjylland får i perioden september 2017 til september 2018 opsat et nyt hegn i engen mellem Flynder Å og Åbjerg Skov.

Projektbeskrivelse

For at kunne gøre det mere attraktivt og sikkert at få afgræsset engarealet ved Åbjerg Skov, søgte Naturstyrelsen midler ved Landbrugsstyrelsen til at kunne få etableret et nyt hegn, som kræver mindre vedligeholdelse og som med større sikkerhed kan holde kreaturerne inde på marken.

Fakta

Projekttype: Natura 2000 - Rydning og afgræsning
Periode: September 2016 - september 2018
Projektareal: 21,34 ha
Økonomi: 70.577,50 Kr.

Projektforløb

Der går en vandreruten gennem arealet, hvorfor der er opsat 4 klaplåger i hegnet.
Indhegningen er opført med fast fangfold ved et af leddene.

Kort over projektområdet

Oversigtskort af hvor projektområdet er placeret

Oversigtkort af indhegningen

Kontakt

Janni Egestad Kristiansen
Vestjylland
janek@nst.dk
+45 72 54 36 70