Projekt Glutenfri Økologi

Naturstyrelsen samarbejder med en række partnere om at udvikle dyrkning og forarbejdning af økologiske danske glutenfri fødevarer.

Amarant, også kendt som "inkaernes vidundergryn", har været dyrket i Syd- og Mellemamerika siden 5000 år f. Kr. Planten her er dyrket - ikke i Peru - men på Sjælland. Klimaændringer og sortsudvikling gør den til en ny interessant afgrøde. Amarant er glutenfri, har et højt proteinindhold med en optimal balance mellem de forskellige aminosyrer samt et højt indhold af umættede fedtsyrer.

Formål

Naturstyrelsen Himmerland har sammen med en række partnere startet et udviklings- og demonstrationsprojekt under titlen "Glutenfri økologi - fra muld til mund". Projektets formål er, at udvikle en produktion af økologiske, glutenfri nye afgrøder og tilhørende fødevarer. Alle led fra mark til færdig fødevare er integreret. Der ses et stigende marked for glutenfri produkter af alternative råvarer, råvarer som potentielt kan dyrkes i Danmark som følge af forædling og klimaændringer. Også den almindelige miljø- og kostbevidste forbruger efterspørger disse varer.

Projektet på marken

Projektet udvikler et helt glutenfrit sædskifte som sikrer, at grænseværdier for gluten holdes. De afgrøder, der skal indgå, er quinoa, hirse, amaranth, linser og kikært dyrket til fødevarekvalitet. Afgrøderne dyrkes normalt under sydligere himmelstrøg, men forsøg i DK er meget positive. Vi inddrager også tidligere danske afgrøder med stort dyrkningspotentiale som boghvede og hestebønner, desuden ærter og havre. Afgrøderne kan dyrkes med lav miljøbelastning, flere er tørke tålsomme, og har små krav til næring, og N-fixerende bælgplanter indgår i sædskifterne.

Projektet i møllen og bageriet

Der udvikles den første glutenfri produktionslinje i Skandinavien på mølleriet, tilpasset disse specielle afgrøder. Der skal findes metoder til afskalning og rensning af de nye afgrøder, der ikke kan behandles på samme måde som traditionelt korn.

I bageriet udvikles nye glutenfri produkter med forbedret ernærings- og smagsmæssig kvalitet. Som noget nyt spires udvalgte råvarer for at øge mineral-tilgængeligheden inden de anvendes i  f.eks. brød. Den ernæringsmæssige værdi af produkterne dokumenteres og forventes overlegen, på grund af højt indhold af protein og tilgængelige mineraler.

Projektet i laboratoriet

Laboratoriets opgave er at dokumentere den ernæringsmæssige værdi af udvalgte råvarer og produkter frembragt i projektet.  Den ernæringsmæssige værdi er nærmere bestemt protein og mineraler. Tilgængeligheden af mineraler vil blive målt i udvalgte produkter.

Glutenfri økologi - et partnerskab

Projektets principielle forløb skitseres nedenfor. Der kan forekomme overlap mellem de enkelte faser, f.eks. at en egentlig produktion startes tidligere end beregnet.

  • København Universitet (KU-LIFE) bidrager indledningsvist og gennem projektperioden med videnskabelige dyrkningsforsøg, der skal afklare forhold omkring sort er, gødskningsbehov, sædskifte, div. vækst faktorer m.v.

  • Sideløbende overføres erfaringerne fra forsøg til praktisk skala. Det gennemføres på  Naturstyrelsens økologiske demonstrationslandbrug på Livø, hvor publikum kan se resultaterne, der også løbende kan følges her på projektets hjemmeside.

  • Efterfølgende startes en egentlig produktion på yderligere 3 private økologiske landbrug, som er medlemmer af Økologisk Landsforening. Landsforeningen bidrager løbende til faglig formidling om afgrøderne.

  • Mølleriet på Aurion i Hjørring udvikler sideløbende en produktionslinje, der opfylder de nødvendige krav til glutenfri tolerancer, og som kan klare de særlige krav til afskalning og rensning.

  • Bageriet Aurion gennemfører sammen med bageriet Schulstad udvikling af fødevarer fremstillet af glutenfri afgrøder.

  • KU-LIFE gennemfører analyser af produkternes næringsværdi.

  • Projektet formidles løbende af alle parter, dels for at vejlede interesserede økologiske landmænd, dels for at udbrede kendskabet til økologisk og miljørigtig dyrkning til den almindelige forbruger. Formidlingen er endvidere rettet mod aftagere af produkter såsom grossister og helsekostforretninger samt kokke, og endelig er der en gruppe af videnskabeligt interesserede, der kan nyde godt af projektet.

Økonomi

Projektet er støttet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri gennem det såkaldte GUDP-program (Grønt Udviklings- og Demonstrations Program), der er en del af Grøn Vækst. GUDP har givet 7 mill. kr. og partnerne har herudover bidraget med i alt 2 mill. kr.

Forventet resultat

Udvikling af en danskproduceret 100% glutenfri økologisk vareserie (omsætningspotentiale 50-200 mill. kr i Skandinavien) og et øget økologisk dyrkningsareal med nye højværdi-afgrøder.

Kontakt

Projektet ledes af forstfuldmægtig Karen Poulsen, Naturstyrelsen Himmerland,. Tlf. 7254 3000, mail: kpo@nst.dk

Markvandring på Naturstyrelsens økologiske demonstrationslandbrug på Livø. Landmand Karsten Kjærgaard fortæller.

Dyrkning Nyt

Nyheder

Glutenfri afgrøder

Glutenfri opskrifter

Følg de glutenfri afgrøder på Livø gennem 2013

Følg de glutenfri afgrøder på Livø gennem 2013

Følg de forskellige glutenfri afgrøder på LIvø gennem 2013. Fotos er optaget af Bente Kjærgaard, Livø Avlsgård.

Amaranth (pdf)

Boghvede (pdf)

Havre (pdf)

Hestebønne (pdf)

Hirse (pdf)

Lupin (pdf)

Quinoa (pdf)

Soyabønne (pdf)

Ært (pdf)

Links

Livø - læs om øens natur og landskab, kulturhistorie, økologiske demonstrationslandbrug, overnatning, lejrskole, transport m.v.

Projekt Grøn Livø - Naturens stillekupé - naturens stillekupé - læs om arbejdet med at opbygge et bæredygtigt kulturmiljø på Livø

Dansk Cøliaki Forening - forening for glutenintolerante og deres pårørende. Side med masser af information og gode råd.

Projektpartnere