Fiskenes paradis genopstår i Varde Å

21-04-2008

Med naturgenopretningsprojektet ved Varde Å bliver vilkårene for en række fiskearter forbedret. Det gælder bl.a. snæblen, som er på EUs liste over truede dyrearter.

Med naturgenopretningsprojektet ved Varde Å bliver vilkårene for en række fiskearter forbedret. Det gælder bl.a. snæblen, som er på EUs liste over truede dyrearter.

”Da vi i Danmark har den største bestand af snæbel på verdensplan, så har vi pligt til at gøre noget for, at den kan have det godt. Og her er det vigtigt at fjerne barriererne for snæblens bevægelser op ad åren,” fortæller skovrider Ulrik Lorenzen fra Naturstyrelsen i Blåvandshuk.

Hvis alle aftaler falder på plads forventes det, at det første spadestik til projektet ved Varde Å kan blive taget til efteråret 2008.

Læs hele artiklen i Miljøministeriets blad MiljøDanmark.