Nyt center skal se på årsager til hormonforstyrrende effekter

29-04-2008

Miljøminister Troels Lund Poulsen (V) vil sætte det nye Center for Hormonforstyrrende Stoffer i gang med at se på se på en mulig sammenhæng mellem misdannelser hos nyfødte drenge og private brønde.

Miljøminister Troels Lund Poulsen (V) vil sætte det nye Center for Hormonforstyrrende Stoffer i gang med at se på se på en mulig sammenhæng mellem misdannelser hos nyfødte drenge og private brønde.

"Forskere har fundet, at der fødes flere drenge med såkaldt kryptorkisme - dvs. med testikler som ikke er faldet på plads i pungen ved fødslen - hvor moderen har boet på en ejendom, der får vand fra en privat brønd eller boring. Men det er vel at mærke ikke undersøgt, om andre faktorer kan forklare sammenhængen, fx forældrenes arbejde," siger Troels Lund Poulsen.