Naturstyrelsen – Vendsyssel har en plan – har du en mening?

28-04-2008

Et nyt forslag til plan for hvordan Naturstyrelsens arealer i Vendsyssel skal drives de næste knapt 15 år er netop sendt i offentlig høring. Planen omfatter ca. 16.000 hektar skov og natur.

Naturstyrelsen har netop sendt forslaget til driftsplan for statens arealer i Vendsyssel i offentlig høring. Planen beskriver hvordan arealerne skal drives de næste knapt 15 år, og omfatter ca. 16.000 hektar skov og natur.

Visionen i planen er at få en storslået natur med store vidder og et rigt dyre- og planteliv med plads og muligheder for et varieret friluftsliv.
Planen præsenterer en status for arealerne, som beskriver hvordan situationen er lige nu, samt hvad vi gerne vil gøre, og hvordan vi har tænkt os at gøre det. Og endelig en vurdering af, hvad vi får ud af at følge planen.

De vigtigste områder i driftsplanen er friluftslivet, landskabet, omlægningen af skovdriften til naturnær skovdrift og udlæg af urørt skov.

Der foreslås bl.a. en omlægning af skovene til naturnær skovdrift, hvor vi vil dyrke skoven med øget hensyn til naturens egne vilkår og øget brug af naturlig foryngelse, og der er forslag til hvilken skovudvikling der skal sigtes mod at opnå gennem de næste mange år.

Planen er i høring indtil den 31. maj 2008, og alle inviteres til at kommentere både de konkrete forslag i planudkastet og mere generelle forhold vedrørende Naturstyrelsen – Vendsyssels arealer og arealdrift.