Konference om vindmøller 8. maj

07-04-2008

Vindmølleplanlægning i kommunerne er emnet for en workshop for kommunale planlæggere som afholdes den 8. maj på konferencecenter Trinity i Fredericia.

Vindmølleplanlægning i kommunerne er emnet for en workshop for kommunale planlæggere som afholdes den 8. maj på konferencecenter Trinity i Fredericia.
Der vil være oplæg fra By- og Landskabsstyrelsen, Energistyrelsen, Miljøstyrelsen, Kommunernes Landsforening, Vindmølleindustrien og Danmarks Vindmølleforening. Oplæggene vil fokusere på den nyeste viden, bl.a. med forskellige eksempler på planlægningspraksis og på samarbejdet mellem staten og kommunerne. Formålet er, at deltagerne får mulighed for at udveksle viden og erfaringer om den kommunale vindmølleplanlægning.

Konferencens oplæg vil blive lagt på blst.dk, når workshoppen er afholdt.