Nyt nummer af Nyhedsbrevet Skov og Natur: Grå Picnic i hele landet – mere end 100 guidede skovture for ældre

28-08-2008

Naturstyrelsen er nu klar med et helt nyt, landsdækkende naturtilbud, nemlig Grå Picnic, der finder sted på tirsdag i næste uge, altså d. 2. september. Grå Picnic henvender sig til de ældre medborgere. Det gælder ikke mindst ældre, der enten er tilknyttet plejehjem, ældrecentre eller særlige klubber/foreninger for pensionister.

Naturstyrelsen er nu klar med et helt nyt naturtilbud, nemlig Grå Picnic , der finder sted på tirsdag i næste uge, altså d. 2. september.

Grå picnic Grå Picnic henvender sig til de ældre medborgere. Det gælder ikke mindst ældre, der enten er tilknyttet pleje- og ældrecentre eller særlige klubber/foreninger for pensionister. Naturstyrelsen har bl.a. henvendt sig til hundredvis af plejehjem samt ældre, der bor i plejeboliger. Der vil også være ældre fra kommunale dagcentre, herunder centre for demente, der deltager.

Grå Picnic er en landsdækkende event, der er den første af sin slags. Eventen består af rundt regnet 100 gratis ture, som bl.a. involverer over 125 busser. De fleste ture foregår i dagtimerne, men enkelte ture slutter først ved 21-tiden. Turene er skræddersyet lokalt – og typisk i samarbejde med kommunerne, plejehjem, foreninger mv.

Naturstyrelsens medarbejdere kan bl.a. byde på bæverture i bil, røre-smage-arrangementer, naturudstillinger, besøg på naturskoler, spadsereture på heden i aftentimerne, hestevognsture, historiefortælling, guidede skovture med vildtkød stegt over bålet, kaffe og kage, fugleture, hjortesafari, ture på de særlige handicapstier på statens naturområder og en masse andre aktiviteter i det grønne.

Læs mere om den nye, landsdækkende event i det nye nummer af nyhedsbrevet Skov og Natur – her fremgår det bl.a., at der fortsat er mange ledige pladser på mange af Grå-Picnic -turene.