Sten giver liv til havet ved Læsø

25-08-2008

Pladask. Omkring 95 tusind tons sten bliver i disse uger smidt i havet nordøst for Læsø. De kommer til at danne et stenrev, som havbiologer forudser vil blive et værdifuldt naturområde for fisk og andre havdyr og planter.

Pladask. Omkring 95 tusind tons sten bliver i disse uger smidt i havet nordøst for Læsø. De kommer til at danne et stenrev, som havbiologer forudser vil blive et værdifuldt naturområde for fisk og andre havdyr og planter. Det er Naturstyrelsen og Naturstyrelsen, som står bag naturgenopretningsprojektet, der i daglig tale kaldes Blue Reef.

Stenrevet kommer til at tilbyde nogen specielle levevilkår, som vil tiltrække et mylder af liv, forudser biolog Else Marie Stamphøj fra Naturstyrelsen:


”Den tangskov, som med tiden vil vokse på det lave, lysrige vand, bliver lige så levende som en bøgeskov i maj. Mellem stenene bliver der fyldt med mørke huler, hvor hummer og torsk kan gemme sig, og på bunden vil det krible af krebs- og bunddyr.”

De store sten, der hver vejer mellem et og seks ton, finder deres nye hjem på resterne af et gammelt stenrev. Det gamle rev blev ødelagt op gennem 19 hundredtallet, hvor man fiskede stenene op for at bruge dem til havnebyggerier, især havnemoler. Else Marie Stamphøj var med, da skibet lagde nogle af de nye sten ud:
”Med et kæmpemæssigt pladask gik stenene ud over rælingen Det er godt at tænke på, vi nu genskaber det gamle rev."

Der går lang tid, før Blue Reef bobler af liv som i tidligere tider, men i løbet af 3-5 år vil revet have fået mange af sine beboere tilbage.

Det nye stenrev strækker sig over 4,5 ha havbund i det havområde, der betegnes Læsø Trindel. Der bliver udlagt hen ved 60.000 m3 sten, hvilket svarer til 95.000 tons. Stenene, der udlægges, skal være rigtig store, for at de kan blive liggende på toppen af revet og modstå de stærke kræfter fra strøm og vind.

Naturgenopretningen af stenrevet på Læsø Trindel sker med brudsten fra Norge. Stenene bliver brudt i et stenbrud på Kragerø i Sydnorge, hvorfra de bliver fragtet på en stor pram til Læsø.

Den første last sten blev sejlet til Læsø Trindel i starten af juni måned. Stenudlægningen er blevet foretaget hen over sommeren og afsluttes senest i oktober.

Af sikkerhedsmæssige hensyn vil området først blive åbnet for offentligheden, når der er foretaget en ny søopmåling, og et nyt søkort er udarbejdet.

Genopretningen af revet gennemføres af Miljøministeriet ved Naturstyrelsen i samarbejde med Naturstyrelsen og Danmarks Miljøundersøgelser, Århus Universitet samt DTU Aqua, Danmarks Tekniske Universitet. Naturstyrelsen varetager den daglige ledelse af Blue Reef projektet. Danmarks Miljøundersøgelser og DTU Aqua foretager undersøgelser af revet og området omkring før og efter genopretningen.
Projektet finansieres af de involverede parter med støtte fra en EU fond, der kaldes LIFE-nature.