Konference: Naturen som dynamo for kommunerne

25-08-2008

Naturen skal spændes for kommunernes udvikling. Ved at satse på naturen opnås forbedringer - ikke kun for dyr og planter - men også for borgere og økonomi.

Naturen skal spændes for kommunernes udvikling. Ved at satse på naturen opnås forbedringer - ikke kun for dyr og planter - men også for borgere og økonomi. Den største effekt opnås, hvis den nye natur forbindes til eksisterende grønne områder, så der skabes et sammenhængende naturnetværk. Det er budskabet, når By- og Landskabsstyrelsen sammen med Danmarks Naturfredningsforening og Kommunernes Landsforening inviterer til konference den 30. september på Hotel Vejlefjord.

Konferencen byder på en række inspirerende oplæg og debat. Miljøminister Troels Lund Poulsen, præsident Ella Maria Bisschop-Larsen fra Danmarks Naturfredningsforening samt Erik Hove Olsen fra Kommunernes Landsforenings teknik og miljøudvalg er blandt talerne på konferencen.
"Vi har de vigtigste aktører, samlet for at debattere; det er med til at gør denne konference spændende. Samtidig får vi eksempler på win-win situationer, hvordet at skabe sammenhængende natur gavner kommunen lige så meget som dyr og planter," siger fuldmægtig Eva Juul Jensen, fra By- og Landskabsstyrelsen.

Naturen skal på én gang benyttes og beskyttes. Hvorfor, og hvor meget det er værd, vil førende forskere give deres bud på. De vil blandt andet også se på, hvordan naturen kan være med til at drive en udvikling frem i relation til turisme, bosætning og erhverv. Det vil fremgå, at det fulde potentiale af naturen udnyttes bedst ved at skabe mere sammenhængende natur, der fremmer den biologiske mangfoldighed og mulighederne for naturoplevelser.

På konferencen vil man kunne hente inspiration til nye konkrete naturinitiativer i kommunerne.

Program for konferencen

Konferencen afholdes den 30 september på Hotel Vejlefjord af  Miljøministeriet, Danmarks Naturfredningsforening og Kommunernes Landsforening i fællesskab.