Plan for nedtagning af Mårup Kirke

22-08-2008

Naturstyrelsen har valgt at offentliggøre planen for nedtagning af Mårup Kirke, så alle får mulighed for at følge forløbet. Der har været arbejdet med at justere planen helt op til i går. Mårup Kirkes venner har udtrykt ønske om at kunne afholde et ”afsked-arrangement” i den sidste weekend af august, og det ønske har vi gerne villet imødekomme.

Naturstyrelsen har valgt at offentliggøre planen for nedtagning af Mårup Kirke, så alle får mulighed for at følge forløbet. Der har været arbejdet med at justere planen helt op til i går. Mårup Kirkes venner har udtrykt ønske om at kunne afholde et ”afsked-arrangement” i den sidste weekend af august, og det ønske har vi gerne villet imødekomme.

”Vi har stor respekt for Mårup Kirkes venner, og det store arbejde de har udført over årene. Derfor har vi prøvet at rykke lidt rundt på de mange moduler, som sådan et nedtagningsprojekt består af. Vi har så fundet en løsning, hvor det stadig vil være muligt at holde et arrangement i den sidste weekend i august”, forklarer skovrider Jesper Blom-Hansen fra Naturstyrelsen – Vendsyssel og tilføjer: ”Der er jo heller ingen her os i Naturstyrelsen, som ikke er berørt af at skulle nedtage den næsten 800 år gamle kirke. Men som ansvarlig myndighed er der ikke længere nogen vej udenom. Vi er nødt til at tænke på sikkerheden først”.

Oprindeligt var arkæologisk optegnelse, dokumentation af kalkmalerier og nedtagning af inventar programsat til at skulle foregå samtidigt i uge 35 og 36.  Naturstyrelsen venter nu med nedtagning af inventar til uge 36, så det ovennævnte arrangement kan gennemføres. Til gengæld kan registreringsarbejdet foregå i denne uge.

”Vi ved at mange følger med i nedtagningen af Mårup Kirke, og vi offentliggør derfor den plan der ligger for arbejdet”, siger Jesper Blom Hansen.

Nedtagningen er planlagt som nedenstående (med de forbehold som nedtagning af en 800 år gammel bygning giver).

Plan for nedtagningen:

Uge 35:
Arkæologisk registrering og dokumentation af kirken
Dokumentation af kalkmalerier
Flytning af ankret fra Cresent
Opstilling af infotavle
Forberedelse af depotplads

Uge 36:
Nedtagning af inventar
Opstilling af byggestillads
Øvrig indretning af arbejdsplads

Uge 37:
Nedtagning af blytag
Nedtagning af tagspær og loft
Nedtagning af vinduer

Uge 38-39
Nedtagning af mure til 2 meters højde

Uge 40:
Optagning af gulvfliser
Etablering af nyt ”gulv”.

Uge 41:
Oprydning og klargøring til publikum