Første spadestik er netop taget til Fyns største naturgenopretningsprojekt

07-08-2008

Genslyngningen af Odense Å er netop gået i gang. Projektet er det største naturgenopretningsprojekt på Fyn nogensinde og kommer til at ophandle genslyngning af ca. 12 km af Odense Å, udlægning af 370 ha jord til vådområde langs åen samt en forbedring af naturplejen af 155 ha strandeng langs Odense Fjord.

Genslyngningen af Odense Å er netop gået i gang. Projektet er det største naturgenopretningsprojekt på Fyn nogensinde og kommer til at ophandle genslyngning af ca. 12 km af Odense Å, udlægning af 370 ha jord til vådområde langs åen samt en forbedring af naturplejen af 155 ha strandeng langs Odense Fjord.

Formålet med projektet er at forbedre natur- og vandmiljøforholdene i Odense Å, Odense Fjord samt de omkringliggende engarealer. Ved at lede vand fra oplandet ud over engarealerne omsættes næringsstoffer, og udledningen af kvælstof reduceres med 66 tons om året. Desuden skaber genslyngningen og de nye vådområder et rigere dyre- og planteliv. Både Odense Å og Odense Fjord er på EUs liste over internationale naturbeskyttelsesområder.

”Det er dejligt at se, at den første del af projektet nu bliver ført ud i livet, efter at det har ligget på tegnebrættet længe. Projektet har stor betydning for naturen og vandmiljøet, og jeg glæder mig til at se hvordan det kommer til at påvirke plante- og dyrelivet omkring både å og fjord”, siger civilingeniør Vibeke Birkelund fra Naturstyrelsen – Fyn.

Projektet bliver finansieret af midler fra EU og Miljøministeriet (Vandmiljøplan II og Miljømilliarden). Den samlede udgift forventes at blive på omkring 50 mio. kr. i alt, når alle etaper af projektet er gennemført inden udgangen af 2009.

I første omgang er genslyngning af en mindre del af åen mellem Brobyværk og Nørre Broby sat i gang, samt genskabelse af 83 ha vådområde. Det forventes, at den første del af projektet kan indvies i efteråret 2008.

”Det er rart at kunne fortælle, at vi har alle aftaler i hus med de lokale lodsejere omkring den første del af projektet. Vi glæder os over et godt samarbejde med dem, så vi får skabt et spændende naturområde”, fortæller Vibeke Birkelund.

Torsdag d. 7. august holder Naturstyrelsen – Fyn åbent hus, hvor der er mulighed for at høre om projektets første etape. Arrangementet finder sted på Assensvej 3, Nørre Broby.

Oversigtskort over 1 etape af genopretningsprojektet