Bæverunge i Skjern Å

19-12-2008

Der er igen fundet en død bæver langt fra de kendte opholdssteder, oplyser Naturstyrelsen. I sommer blev der fundet én ved Filsø. Denne gang er det en unge på ca. et halvt år, der er fundet i nedre Skjern Å. Fundet blev indrapporteret af en kvinde fra Vejle, hvis søn havde gjort det opsigtsvækkende fund i Skjern Enge ved Ganer Å.

Der er igen fundet en død bæver langt fra de kendte opholdssteder, oplyser Naturstyrelsen.

I sommer blev der fundet én ved Filsø. Denne gang er det en unge på ca. et halvt år, der er fundet i nedre Skjern Å. Fundet blev indrapporteret af en kvinde fra Vejle, hvis søn havde gjort det opsigtsvækkende fund i Skjern Enge ved Ganer Å.

"Det er et meget spændende fund, da ungen efter al sandsynlighed er født i området. Bæverunger bliver hos forældrene i de første leveår. Det vil sige, at der burde findes et bæverbo med voksne bævere, og muligvis også søskende til den døde unge", siger naturvejleder Marianne Linnemann fra Naturstyrelsen.

Marianne Linnemann tilføjer, at der ellers ikke før er set tegn på bæveraktiviteter i Skjern Å. Derfor kan der i teorien være tale om, at nogen bevidst har anbragt bæverungen på stedet, f.eks. for at spille myndighederne et puds.

Indenfor de kommende dage vil Danmarks Miljøundersøgelser og Naturstyrelsen undersøge, om der skulle være bæverbo i området - eller om der er andre spor efter bæveren.

Bæverne uddøde i Danmark for mere end 1000 år siden. Den blev dog genindført i 1999, hvor Naturstyrelsen satte 18 bævere ud i Flynder Å, der løber gennem Klosterheden Plantage syd for Lemvig. Siden er bestanden vokset til over 100 individer, og har spredt sig til Damhus Å, Storåen, Tvis Å og Husby Sø - og muligvis nu også Skjern Å.